T.C. KÜTAHYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/5 SATIŞ

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Bu haber 2019-08-19 16:45:20 eklenmiş ve 1179 kez görüntülenmiştir.

T.C.

KÜTAHYA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/5 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Kütahya İl, Merkez İlçe, ENNE Mahallesi,175 Ada, 8 Parsel, 216,00 m2 yüzölçümlü, arsavasıflı taşınmaz

Yüzölçümü                  : 216,00 m2

İmar Durumu             : Taşınmaz imar planında 5 m. Ön, 3 m. Yan bahçeli ayrık nizam 2 kat, TAKS: 0.40, KAKS:0.80, olan yapıadasında olup; şuyuludur. Uygun alan (UA)ve Geven Jeotermal Sahası KaynakKorumaAlanı III. Derece Koruma Alanı sınırı içerisinde kalmaktadır. İmar plan örneği yazımız ekindedir.

Kıymeti                        : 54.000,00 TL

KDV Oranı                 : %18

1. Satış Günü              : 20/09/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü              : 17/10/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri                      : KÜTAHYA ADLİYESİHUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    :Kütahya İl, Merkez İlçe,ENNE Mahallesi, KOVALCA Mevkii, 222 Ada, 115 Parsel, 132,70 m2 yüzölçümlü, tarla vasıflı taşınmaz

Tarım arazisivasfında yüzlek projilli killi tınlı toprak yapısına sahiprüzgar ve su erezyonuna mukavim köy yerleşim yerine yakın, pazarsorunu bulunmayan %2-4 eğimliüzerinde dikili zirait unsur bulunmamaktadır.

Yüzölçümü                  : 132,70 m2

İmar Durumu             : Taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Söz konusu taşınmazın da içerisinde bulunduğu alanda Belediye Meclisinin 06/09/2011tarih ve 358sayılı kararı ile; imar planına esas jeolojik-jeotekniketüd yaptırılması şartıyla 1/5000ölçeklinazım imar planı onaylanmıştır. Bu nazım imar planında115nolu parselinbulunduğu alanda Tarım Alanı(Organize TeknolojikSera Alanı ) lejandlı alan bulunmakta olup; plan notunda " Teknolojik SeraAlanlarında min. Parsel büyüklüğü 100.000 m² olacaktır.Bu alanlarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden görüş alınması zorunludur." hükmü bulunmaktadır. Ancak, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd alındıktan sonra söz konusu nazım imar planı yürürlüğe girebilecektir.

Kıymeti                        : 5.308,00 TL

KDV Oranı                 : %18

1. Satış Günü              : 20/09/2019 günü 10:10 - 10:20 arası

2. Satış Günü              : 17/10/2019 günü 10:10 - 10:20 arası

Satış Yeri                      : KÜTAHYA ADLİYESİHUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Kütahya İl, Merkez İlçe, ENNE Mahallesi, HÜSEM OĞLU ÇAYIRI Mevkii, 247 Ada, 2 Parsel, 2.450,88 m2 yüzölçümlü, tala vasıflı taşınmaz

Tarım arazisivasfında yüzlek projilli killi tınlı toprak yapısına sahiprüzgar ve su erezyonuna mukavim köy yerleşim yerine yakın, pazarsorunu bulunmayan %2-4 eğimliüzerinde dikili zirait unsur bulunmamaktadır.

Yüzölçümü                  : 2.450,88 m2

İmar Durumu             : Taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Söz konusu taşınmazın da içerisinde bulunduğu alanda Belediye Meclisinin 06/09/2011tarih ve 358sayılı kararı ile; imar planına esas jeolojik-jeotekniketüd yaptırılması şartıyla 1/5000ölçeklinazım imar planı onaylanmıştır. Bu nazım imar planında115nolu parselinbulunduğu alanda Tarım Alanı(Organize TeknolojikSera Alanı ) lejandlı alan bulunmakta olup; plan notunda "Teknolojik SeraAlanlarında min. Parsel büyüklüğü 100.000 m² olacaktır.Bu alanlarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden görüş alınması zorunludur." hükmü bulunmaktadır. Ancak, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd alındıktan sonra söz konusu nazım imar planı yürürlüğe girebilecektir.

Kıymeti                        : 98.035,00 TL

KDV Oranı                 : %18

1. Satış Günü              : 20/09/2019 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satış Günü              : 17/10/2019 günü 10:20 - 10:30 arası

Satış Yeri                      : KÜTAHYA ADLİYESİHUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Kütahya İl, Merkez İlçe,ENNE Mahalle/Köy, KIRKATLI Mevkii,253 Ada, 267 Parsel, 1.304,15 m2 yüzölçümlü,tarla vasıflı taşınmaz

Tarım arazisivasfında yüzlek projilli killi tınlı toprak yapısına sahiprüzgar ve su erezyonuna mukavim köy yerleşim yerine yakın, pazarsorunu bulunmayan %2-4 eğimliüzerinde dikili zirait unsur bulunmamaktadır.

Yüzölçümü                  : 1.304,15 m2

İmar Durumu             : Taşınmazın bulunduğu alanda1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır. Ancak, söz konusu bölgede Belediye Meclisinin 02/03/2012 tarih ve 105sayılı kararı ile düşük yoğunluklu turizmtesis alanları (uygulama imar planında net yoğunluk için max.Emsal: 0.60, Hmax: Serbest), Belediye Hizmet Alanı(İdari-Ticari-Sosyo-Kültürel vb. Tesisler) , Ticaret Alanları, ağaçlandırılacak alan, orman alanı,pasif yeşil alan, enerji nakil hatlarının çevresinde belirlenen yapı yasaklı alanlar ve yol alanlarından oluşan 1/5000ölçekli Nazım İmar Planı, ilgili koşulların tamamlanması kaydıyla onaylanmıştır. Ancak, söz konusu plan askıya çıkarılmamıştır.

Kıymeti                        : 36.516,00 TL

KDV Oranı                 : %18

1. Satış Günü              : 20/09/2019 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü              : 17/10/2019 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri                      : KÜTAHYA ADLİYESİHUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Kütahya İl, Merkez İlçe,ENNE Mahallesi, KARAKÖPEK Mevkii, 260 Ada, 10 Parsel, 5.859,50 m2 yüzölçümlü, tarla vasıflı taşınmaz

Tarım arazisivasfında yüzlek profilli killi tınlı toprak yapısına sahip rüzgarve su erezyonuna mukavim köy yerleşim yerine yakın, pazarsorunu bulunmayan %2-4eğimliüzerinde dikilizirai unsur bulunmamaktadır.

Yüzölçümü                  : 5.859,50 m2

İmar Durumu             : Taşınmazın bulunduğualanda 1/1000 ölçekliuygulama imar planı ve 1/5000ölçekil nazım imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti                        : 117.190,00 TL

KDV Oranı                 : %18

1. Satış Günü              : 20/09/2019 günü 10:40 - 10:50 arası

2. Satış Günü              : 17/10/2019 günü 10:40 - 10:50 arası

Satış Yeri                      : KÜTAHYA ADLİYESİHUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Kütahya İl, Merkez İlçe,ENNE Mahalle/Köy, GÖLET Mevkii, 263 Ada, 41 Parsel, 2.250,38 m2 yüzölçümlü, tarla vasıflı taşınmaz

Tarım arazisivasfında yüzlek profilli killi tınlı toprak yapısına sahip rüzgarve su erezyonuna mukavim köy yerleşim yerine yakın, pazarsorunu bulunmayan %2-4eğimliüzerinde dikilizirai unsur bulunmamaktadır.

Yüzölçümü                  : 2.250,38 m2

İmar Durumu             : Taşınmazın bulunduğu alanda1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır. Ancak, söz konusu bölgede Belediye Meclisinin 02/03/2012 tarih ve 105sayılı kararı ile düşük yoğunluklu turizmtesis alanları (uygulama imar planında net yoğunluk için max.Emsal: 0.60, Hmax: Serbest), Belediye Hizmet Alanı(İdari-Ticari-Sosyo-Kültürel vb. Tesisler) , Ticaret Alanları, ağaçlandırılacak alan, orman alanı,pasif yeşil alan, enerji nakil hatlarının çevresinde belirlenen yapı yasaklı alanlar ve yol alanlarından oluşan 1/5000ölçekli Nazım İmar Planı, ilgili koşulların tamamlanması kaydıyla onaylanmıştır. Ancak, söz konusu plan askıya çıkarılmamıştır.

Kıymeti                        : 67.512,00 TL

KDV Oranı                 : %18

1. Satış Günü              : 20/09/2019 günü 10:50 - 11:00 arası

2. Satış Günü              : 17/10/2019 günü 10:50 - 11:00 arası

Satış Yeri                      : KÜTAHYA ADLİYESİHUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Kütahya İl, Merkez İlçe,ENNE Mahallesi, Mezarlık Arkası Mevkii, 263 Ada, 228 Parsel, 953,44 m2 yüzölçümlü, tarla vasıflı taşınmaz

Tarım arazisivasfında yüzlek profilli killi tınlı toprak yapısına sahip rüzgarve su erezyonuna mukavim köy yerleşim yerine yakın, pazarsorunu bulunmayan %2-4eğimliüzerinde dikilizirai unsur bulunmamaktadır.

Yüzölçümü                  : 953,44 m2

İmar Durumu             : Taşınmazın bulunduğu alanda1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır. Ancak, söz konusu bölgede Belediye Meclisinin 02/03/2012 tarih ve 105sayılı kararı ile düşük yoğunluklu turizmtesis alanları (uygulama imar planında net yoğunluk için max.Emsal: 0.60, Hmax: Serbest), Belediye Hizmet Alanı(İdari-Ticari-Sosyo-Kültürel vb. Tesisler) , Ticaret Alanları, ağaçlandırılacak alan, orman alanı,pasif yeşil alan, enerji nakil hatlarının çevresinde belirlenen yapı yasaklı alanlar ve yol alanlarından oluşan 1/5000ölçekli Nazım İmar Planı, ilgili koşulların tamamlanması kaydıyla onaylanmıştır. Ancak, söz konusu plan askıya çıkarılmamıştır.

Kıymeti                        : 26.696,00 TL

KDV Oranı                 : %18

1. Satış Günü              : 20/09/2019 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü              : 17/10/2019 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri                      : KÜTAHYA ADLİYESİHUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Kütahya İl, Merkez İlçe, ENNE Mahallesi, MEZARLIK ARKASI Mevkii, 263 Ada, 230 Parsel, 990,98 m2 yüzölçümlü, tarla vasıflı taşınmaz

Tarım arazisi vasfında yüzlekprofillikilli tınlı toprak yapısına sahip rüzgar ve su erezyonuna mukavim köy yerleşim yerine yakın Pazar sorunu bulunmayan % 2-4 eğimli üzerinde dikili zirai unsur bulunmamaktadır.

Yüzölçümü                  : 990,98 m2

İmar Durumu             : Taşınmazın bulunduğu alanda1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır. Ancak, söz konusu bölgede Belediye Meclisinin 02/03/2012 tarih ve 105sayılı kararı ile düşük yoğunluklu turizmtesis alanları (uygulama imar planında net yoğunluk için max.Emsal: 0.60, Hmax: Serbest), Belediye Hizmet Alanı(İdari-Ticari-Sosyo-Kültürel vb. Tesisler) , Ticaret Alanları, ağaçlandırılacak alan, orman alanı,pasif yeşil alan, enerji nakil hatlarının çevresinde belirlenen yapı yasaklı alanlar ve yol alanlarından oluşan 1/5000ölçekli Nazım İmar Planı, ilgili koşulların tamamlanması kaydıyla onaylanmıştır. Ancak, söz konusu plan askıya çıkarılmamıştır.

Kıymeti                        : 27.748,00 TL

KDV Oranı                 : %18

1. Satış Günü              : 20/09/2019 günü 11:10 - 11:20 arası

2. Satış Günü              : 17/10/2019 günü 11:10 - 11:20 arası

Satış Yeri                      : KÜTAHYA ADLİYESİHUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Kütahya İl, Merkez İlçe, ENNE Mahallesi, KIRAVLAR Mevkii,266 Ada, 119 Parsel, 959,58 m2 yüzölçümlü, tarla vasıflı taşınmaz

Tarım arazisi vasfındayüzlekprofillikilli tınlı toprak yapısına sahiprüzgar ve su erezyonuna mukavim, köy yerleşimyerine yakın, Pazar sorunu bulunmayan, %2-4eğimli üzerinde dikili zirai unsur bulunmamaktadır.

Yüzölçümü                  : 959,58 m2

İmar Durumu             : Taşınmazın nazım ve uygulama imar planlarının içerisindedir. İmar planında taşınmazın bir kısmı yol, bir kısmı konut ve bir kısmı da ticaret - konut lejandlı alanda kalmaktadır. Ancak, parsel alanı 18. Madde imar uygulaması yapılmasınınzorunlu olduğualan sınırı içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti                        : 28.788,00 TL

KDV Oranı                 : %18

1. Satış Günü              : 20/09/2019 günü 11:20 - 11:30 arası

2. Satış Günü              : 17/10/2019 günü 11:20 - 11:30 arası

Satış Yeri                      : KÜTAHYA ADLİYESİHUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI) - null null / null

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/05/2019

 

 

 

Ramazan DEMİR

Satış Memuru 126229

 

 

 

 

 

 

 

ETİKETLER : kütahya dumlupınargazetesi eğitim asayiş emet hisarcık simav tavşanlı aslanapa
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer RESMİ İLANLAR haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 

E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
  ALIS SATIS
$ USD 6.1023 6.1133
€ EURO 6.5922 6.6041

Arşiv Arama
- -
Dumlupınar Gazetesi | Günlük Siyasi Gazete
© Copyright 2018 Dumlupınar Gazetesi. Tüm hakları saklıdır. Kütahya Dumlupınar Gazetesi
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Spor Haberleri
Futbol Haberleri
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Kütahya Haberleri
MHP Haberleri
CHP Haberleri
Genel Siyaset
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
FAYDALI LiNKLER
E-Devlet
M.E.B.
Kütahya Belediyesi
E-Lonca