2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 51/a maddelerine göre Açık Teklif Usulü ve Pazarlık Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında toplanacak Komisyon tarafından satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır.
Bu haber 2019-09-02 14:21:18 eklenmiş ve 1340 kez görüntülenmiştir.
KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(Milli Emlak Müdürlüğü)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1- Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 51/a maddelerine göre Açık Teklif Usulü ve Pazarlık Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında toplanacak Komisyon tarafından satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2- İhaleye katılabilmek için istekliler, kanuni ikametgah belgesini, nüfus cüzdanı örneğini, geçici teminat makbuzunu (Özel Hukuk Tüzel kişilerinin ise İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi yine gerçek kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin de temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ) ihale saatine kadar Komisyona vereceklerdir. Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3- Taşınır malların satışında ihale bedeli üzerinden hesaplanacak KDV ile diğer vergiler, harçlar ve yasal yükümlülükler tahsil edilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4- İhaleye konu Yivsiz Av Tüfekleri 10/09/2019 tarihinde 14:00-16:30  saatleri içerisinde Müdürlüğümüzde görülebilir. İhaleden alınan tüfeklerin teslim edilebilmesi için  yetkili kurumlardan alınmış Yivsiz Av tüfeği Ruhsatnamesi (İhaleden alınmış tüfeğin işlenmiş olması),   Yivsiz Tüfek Satınalma Belgesi veya Yivsiz Av Tüfeği Satıcılık Bayiliği İzin Belgesini bulunması zorunludur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
5- İhaleye ait şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
7- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
İLAN OLUNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sıra No Taşınmaz No Mahalle / Köy Mevkii / Cd /Sk. Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi Cinsi İmar
Durumu
Tahmini Bedeli Geçici Teminat İhalenin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Tarihi Saati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1 43010103422 Göynükören Köyü Arpalık J23B20B2 106 42 1.683,37 Tam Ham Toprak İmarsız 16.850,00 3.370,00 11.09.2019 09:30       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2 43010103451 Göynükören Köyü Kocabozan J24A16A1 118 132 699,88 Tam Ham Toprak İmarsız 19.250,00 3.850,00 11.09.2019 09:40       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3 43010111958 Yumaklı Köyü Çayır J24-b-06-c-1-c 117 4 609,88 Tam Ham Toprak İmarsız 4.600,00 920,00 11.09.2019 09:50       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4 43010109873 Sökmen Köyü Köyiçi I24-d-24-c-3-c 101 426 3.150,24 Tam Ham Toprak İmarsız 58.500,00 11.700,00 11.09.2019 10:00       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5 43010108045 Sekiören Köyü Akarca J24-b-02-a-2-c 163 405 3.509,72 Tam Ham Toprak İmarsız 45.750,00 9.150,00 11.09.2019 10:10       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6 43010109088 Dedik Köyü Yenice I23-d-25-b-2 101 186 1.416,35 Tam Tarla İmarsız 7.100,00 1.420,00 11.09.2019 10:20       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
7 43010120701 Büyüksaka Köyü   4   2203 1.623,57 Tam Arsa İmarsız 65.000,00 13.000,00 11.09.2019 10:30       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
8 43010120702 Büyüksaka Köyü   4-42   2202 17.068,54 Tam Arsa İmarsız 685.733,00 137.146,60 11.09.2019 10:40       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
9 43010109148 Doğa Köyü Koz Ağacı I23-c-22-b-4 120 18 1.714,17 Tam Ham Toprak İmarsız 10.300,00 2.060,00 11.09.2019 10:50       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
10 43010109144 Doğa Köyü Koz Ağacı I23-c-22-b-4 120 34 9.343,68 Tam Ham Toprak İmarsız 51.400,00 10.280,00 11.09.2019 11:00       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
11 43010109165 Doğa Köyü Koz Ağacı I23-c-22-b-4 120 145 661,27 Tam Ham Toprak İmarsız 4.000,00 800,00 11.09.2019 11:10       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
12 43010109149 Doğa Köyü Koz Ağacı I23-c-22-a-3 120 10 7.349,41 Tam Ham Toprak İmarsız 44.100,00 8.820,00 11.09.2019 11:20       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
13 43010109143 Doğa Köyü Koz Ağacı I23-c-22-b-4 120 33 5.640,70 Tam Ham Toprak İmarsız 33.900,00 6.780,00 11.09.2019 11:30       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
14 43010108053 Haymana Köyü Açıklık J24C02A 101 34 29.367,91 2900159/2936791 Ham Toprak İmarsız 87.100,00 17.420,00 11.09.2019 11:40       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
15 43010120712 30 Ağustos Mahallesi   105 1797 43 53,50 Tam Arsa Bitişik Nizam 3 kat yapı adasında, şuyuludur. 45.500,00 9.100,00 11.09.2019 11:50       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
16 43010111629 İncik Köyü Köy İçi I24-c-21-a-1-d 114 19 455,93 Tam Ham Toprak İmarsız 6.400,00 1.280,00 11.09.2019 12:00       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
17 43010111637 İncik Köyü Köy İçi I24-c-21-a-1-b 140 10 320,09 Tam Arsa İmarsız 4.500,00 900,00 11.09.2019 14:00       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
18 43010100497 Maltepe Mahallesi   19M3 2709 6 92,00 10/92 Bahçeli Kargir Ev Bitişik Nizam 2 kat yapı adasında (Ö.A.-3) 3.500,00 700,00 11.09.2019 14:10       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
19 43010100525 Maltepe Mahallesi   18M2 2714 16 325,00 41/325 Bahçeli Kagir Ev ve Besihane Bitişik Nizam 2 kat yapı adasında (Ö.A.-3) 14.000,00 2.800,00 11.09.2019 14:20       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
20 43010100526 Maltepe Mahallesi   19M3 2715 1 79,00 17/79 Bahçeli Kagir Ev Bitişik Nizam 2 kat yapı adasında (Ö.A.-3) 5.800,00 1.160,00 11.09.2019 14:30       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
21 43010100531 Maltepe Mahallesi   18M2 2715 7 174,00 117/174 Bahçeli Kagir Ev Bitişik Nizam 2 kat yapı adasında (Ö.A.-3) 39.800,00 7.960,00 11.09.2019 14:40       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
22 43010100532 Maltepe Mahallesi   18M2 2715 8 149,00 129/149 Bahçeli Kagir Ev Bitişik Nizam 2 kat yapı adasında (Ö.A.-3) 43.900,00 8.780,00 11.09.2019 14:50       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
23 43010100534 Maltepe Mahallesi   18M2 2715 11 118,00 83/118 Arsa Bitişik Nizam 2 kat yapı adasındadır. Kısmen Önlemli Alan, kısmen de uygun olmayan alan içerisindedir. (Yapı yasaklı)  28.250,00 5.650,00 11.09.2019 15:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
24 43010103293 Gelinkayası Köyü Köyiçi 20C1A 101 222 380,68 Tam Ham Toprak İmarsız 7.000,00 1.400,00 11.09.2019 15:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
25 43010103305 Gelinkayası Köyü Arpalık 20C1A 101 337 269,02 Tam Ham Toprak İmarsız 5.500,00 1.100,00 11.09.2019 15:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
26 43010111493 Sabuncupınar Köyü Karalık I24-d-19-d-3 137 7 1.782,42 Tam Ham Toprak İmarsız 13.500,00 2.700,00 11.09.2019 15:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
27 43010112709 Eskiyüreğil Köyü Bozan Kırı I23-c-13-b-1 123 238 2.838,10 Tam Tarla İmarsız 21.500,00 4.300,00 11.09.2019 15:40       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
28 43010114370 Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi   J-23-B-04-A-3 122 2 1.291,00 167/1291 Arsa Ayrık Nizam 3 kat yapı adasında (UA) 52.000,00 10.400,00 11.09.2019 15:50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
29 43010116300 Parmakören Mahallesi Karatepe 23.M.I 3192 3 1.639,00 705/1639 Arsa Ayrık Nizam 4 kat Yapı Adasında 458.250,00 91.650,00 11.09.2019 16:00       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
30 43010118645 Parmakören Mahallesi Sıklık Bayırı J23-b-04-c-2-c 4143 2 424,41 818/987 Arsa Ayrık Nizam 2 kat Yapı Adası (ÖA)      54.600,00    10.920,00 12.09.2019 09:30       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
31 43010105647 Karaağaç Köyü Karamık J23B01B4 106 87 13.744,10 Tam Ham Toprak İmarsız 178.700,00 35.740,00 12.09.2019 09:40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
32 43010105652 Karaağaç Köyü Behçetin Kuyu J23B01B2 115 7 1.176,39 Tam Ham Toprak İmarsız 17.650,00 3.530,00 12.09.2019 09:50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
33 43010105653 Karaağaç Köyü Kıran Harman J23B01B3 120 73 100,34 Tam Ham Toprak İmarsız 2.100,00 420,00 12.09.2019 10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
34 43010120717 Karacaören Köyü   J24-D-04-B-4-C 143 5 399,11 Tam Arsa İmarsız 12.000,00 2.400,00 12.09.2019 10:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
35 43010120773 Kızılcaören Köyü   06-a-1-a 199 27 40,27 Tam Arsa İmarsız 1.250,00 250,00 12.09.2019 10:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
36 43010120746 Kızılcaören Köyü   06-a-1-a 198 8 221,04 Tam Arsa İmarsız 6.750,00 1.350,00 12.09.2019 10:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
37 43010101324 Kızılcaören Köyü Kemer Köprü 01-c 148 5 3.896,00 Tam Ham Toprak İmarsız      27.300,00    5.460,00 12.09.2019 10:40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
38 43010106998 Çavuşçiftliği Köyü Köyiçi J24-d-05-b-2-c 101 201 2.011,93 Tam Arsa İmarsız      32.200,00    6.440,00 12.09.2019 10:50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
39 43010103906 Koçak Köyü  Sarıkaya J23b25c1 101 693 2.818,24 Tam Tarla İmarsız 21.250,00 4.250,00 12.09.2019 11:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
40 43010104130 Koçak Köyü  Yuvalı Kavak J23b25c1 129 79 877,76 Tam Tarla İmarsız 6.600,00 1.320,00 12.09.2019 11:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
41 43010102467 Anasultan Köyü Köyiçi J24A22C4C 106 15 710,28 Tam Ham Toprak İmarsız 6.750,00 1.350,00 12.09.2019 11:20       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
42 43010113825 Sırören Köyü Koca Söğüt I23-c-15-c-2 111 6 3.145,71 Tam Tarla İmarsız 25.200,00 5.040,00 12.09.2019 11:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
43 43010114541 Turgutlar Köyü Derince Dere İ23C25C3 115 849 1.460,27 Tam Tarla İmarsız 18.255,00 3.651,00 12.09.2019 11:40       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
44 43010115876 Aloğlu Köyü Cennetler Çiftliği J23-b-20-a-1 132 21 886,23 Tam Ham Toprak İmarsız 13.300,00 2.660,00 12.09.2019 11:50       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
45 43010115877 Aloğlu Köyü Cennetler Çiftliği J23-b-20-a-1 133 1 1.907,78 Tam Ham Toprak İmarsız 28.625,00 5.725,00 12.09.2019 12:00       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
46 43010100385 İstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi 62 391 4 54,00 1/2 (27,00 m²) Kerpiç Ev Bitişik Nizam 3 kat yapı adasında olup şuyuludur.Etkilenme geçiş alanı,(Ö.A.3) 22.000,00 4.400,00 12.09.2019 14:00       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
47 43010105731 Demirciören Köyü Derinöz J23B03C4D 142 24 4.308,09 Tam Ham Toprak İmarsız 129.500,00 25.900,00 12.09.2019 14:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
48 43010118758 İstiklal Mahallesi -- 62 393 3 436,09 1/2(163,53 m²) Avlulu Kerpiç Ev Kısmen Yol, Kısmen Bitişik Nizam 3 Kat Yapı adasında 130.850,00 26.170,00 12.09.2019 14:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
49 43010116063 Pullar Köyü Yeşil Yayla J23-b-12-c-2 129 3 59,10 Tam Arsa İmarsız 400,00 80,00 12.09.2019 14:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
50 43010105746 Demirciören Köyü Viran Arası J23B03C1D 140 1 2.388,04 Tam Ham Toprak İmarsız 48.000,00 9.600,00 12.09.2019 14:40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
51 43010106148 Demirciören Köyü Köy İçi j23b03d3d 115 759 43,41 Tam Ham Toprak İmarsız 1.350,00 270,00 12.09.2019 14:50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
52 43010112339 Sulu Köyü Köy İçi I23-c-07-b-1-c 159 1 240,72 Tam Arsa İmarsız 3.500,00 700,00 12.09.2019 15:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
53 43010112224 Sulu Köyü Köy İçi I23-c-07-b-1-c 108 360 941,77 Tam Arsa İmarsız 13.500,00 2.700,00 12.09.2019 15:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sıra No Taşınmaz No Mahalle / Köy Mevkii / Cd /Sk. Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi Cinsi Kiralanacak Alan Kiralama Amacı Tahmini Bedeli (İlk Yıl) Geçici Teminat İhalenin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Tarihi Saati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1 43010105648 Karaağaç Köyü Gölet Üstü J23B01B4 110 153 2.202,44 Tam Ham Toprak 2.202,44 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal 500,00 100,00 12.09.2019 15:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2 43010105649 Karaağaç Köyü Karaçöğür J23B01B1 111 207 3.401,55 Tam Ham Toprak 3.401,55 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal 770,00 154,00 12.09.2019 15:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3 43010105650 Karaağaç Köyü Karaçöğür J23B01B4 111 208 419,51 Tam Ham Toprak 419,51 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal 100,00 20,00 12.09.2019 15:40                                                     ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4 43010105655 Karaağaç Köyü Gök Pınar J23B01B2 129 5 576,06 Tam Ham Toprak 576,06 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal 140,00 28,00 12.09.2019 15:50                                                     0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5 43010102872 Doğalar Köyü Aşıklı Emmi J24D03B3 125 2 7.439,24 Tam Ham Toprak 7.439,24 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal 800,00 160,00 12.09.2019 16:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6 43010106113 Gültepe Mahallesi Ütüktepe I23-C-13-C-4 332 1 3.635,02 Tam Arsa 3.635,02 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal 2200,00 440,00 12.09.2019 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
7 43010101082 Alayunt Mahallesi Mütevelli J24-A-08-D-2 3235 34 6.713,02 Tam Ham Toprak 6.173,02 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal 800,00 160,00 12.09.2019 16:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 51/a MADDESİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK YİVSİZ TÜFEKLERİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sıra No Dosya No Bulunduğu Yer Markası Cinsi Seri Nosu Çapı (Cal) Fiili Durumu  Tahmini Bedeli Geçici Teminat İhalenin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Tarihi Saati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1 42-1850 Milli Emlak Müdürlüğü İmrensan Tek Kırma 3081 12 Kullanılmış 50,00 10,00 12.09.2019 16:25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2 42-1867 Milli Emlak Müdürlüğü Üzümlü Tek Kırma 28 16 Kullanılmış 50,00 10,00 12.09.2019 16:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3 42-1947 Milli Emlak Müdürlüğü Uzay Yarı Otomatik 18667 12 Kullanılmış 200,00 40,00 12.09.2019 16:35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4 42-1950 Milli Emlak Müdürlüğü Kral Süper Poze 14B4020 12 Kullanılmış 300,00 60,00 12.09.2019 16:40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
5 42-1983-1 Milli Emlak Müdürlüğü Huğlu Çift Kırma 04C4242 12 Kullanılmış 300,00 60,00 12.09.2019 16:45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6 42-1983-2 Milli Emlak Müdürlüğü Leopar Yarı Otomatik 9538 12 Kullanılmış 200,00 40,00 12.09.2019 16:50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
7 42-1983-3 Milli Emlak Müdürlüğü Özka-S.K. 88 Model Çift Kırma 10634 12 Kullanılmış 200,00 40,00 12.09.2019 16:55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
8 42-1983-4 Milli Emlak Müdürlüğü Kartal Magnum Yarı Otomatik 9818 12 Kullanılmış 200,00 40,00 12.09.2019 17:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ö 

 

ETİKETLER : kütahya resmiilan dumlupınargazetesi çevreveşehircilikilmüdürlüğü
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer RESMİ İLANLAR haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 

E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
  ALIS SATIS
$ USD 6.6428 6.6548
€ EURO 7.2756 7.2887

Arşiv Arama
- -
Dumlupınar Gazetesi | Günlük Siyasi Gazete
© Copyright 2018 Dumlupınar Gazetesi. Tüm hakları saklıdır. Kütahya Dumlupınar Gazetesi
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Spor Haberleri
Futbol Haberleri
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Kütahya Haberleri
MHP Haberleri
CHP Haberleri
Genel Siyaset
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
FAYDALI LiNKLER
E-Devlet
M.E.B.
Kütahya Belediyesi
E-Lonca