YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI’NIN FAALİYETE GİRMESİ NEDENİYLE ARŞİVDEN SEÇME BİLGİLER


Bu makale 2019-07-09 17:24:00 eklenmiş ve 1760 kez görüntülenmiştir.
Ali GÜNHAN

Hepimizce malum olduğu üzere Kütahya Belediyesinin yeni Hizmet binası 2019 yılının Ocak ayında hizmete açılmıştır. Yapımına 2016 yılında başlanan bina, Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde eski Otogar yerine inşa edilmiştir. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden örnekler barındıran bu gösterişli binanın uzun yıllar şehrimizin layık olduğu hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum.
Geçmişten günümüze ulaşan tarihi yapılar sadece bir eser değil aynı zamanda da geçmişin birer tanığıdır. Geçmişini anlamlı duygularla izleyenler için maziden mutlaka gizli hikâyeler çıkar. Bu vesileyle Belediye binaları özelinde arşivlerimizden elde ettiğimiz belge ve fotoğraflar ışığında buyurun Kütahya’mızda nostaljik bir yolculuğa…
Kütahya Belediyesinin gayri resmi olarak 1868 yılında teşekkül ettiği ve 1871 yılında ise resmiyet kazanarak hizmete başladığı yıllarda şehrimizin değişik yerlerinde ahşap binalarda hizmet verdiği anlaşılmaktadır. 
Kütahya Belediyesi’nin yeni Hizmet Binası için öncelikle yer tespiti ve mimari projesinin çizimleri yapılmıştır. 
Günümüzde Zafer Meydanı olarak adlandırılan bölgede o yıllarda Kütahya Askeri Kışlasının mevcut olduğu bilinmektedir. Kışla, 1849 da Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılmış ve 104 sene hizmet vermiştir. Şu anda şehrimizin simgesi olan vazonun olduğu yere günümüzde de “Kışla önü” denilmektedir. 
Bundan tam 66 sene evvel 1953 yılında askeri kışlanın yıkılmasını müteakiben yerine Belediye binasının yapımı dönemin Belediye Başkanı Mehmet KESEN tarafından temel atılarak başlamıştır. Binanın yapımı 5 sene sürmüş ve açılışı ise dönemin bir başka Belediye Başkanı Sezai SARPAŞAR tarafından 1958 yılında gerçekleştirilmiştir.
İlk etapta 3 katlı olarak hizmete açılan ve daha sonra bir kat daha ilave edilerek 4 katlı haliyle Kütahya’mıza 55 yıl hizmet veren bina şehrimizin önemli simgelerinden birisi halini almıştır. Bu binada yıkılana kadar Başkanlık yapmış Kütahya Belediye Başkanlarımız:
38 Sezai SARPAŞAR   1954 - 1958 Cumhuriyet Devlet Arşivine Göre  
39 Akif ONUR   1958 - 1959 Cumhuriyet Devlet Arşivine Göre  
40 Sezai SARPAŞAR   1959 - 1960 Cumhuriyet Devlet Arşivine Göre  
Hem Vali Hem de Belediye Başkanlığı Görevi Yapanlar  
41 Muhsin BATUR   1960 - 1960 17 Gün 
Belediye Başkanlığı yapmıştır.  
42 Ertuğrul SÜER   1960 - 1962    
43 Nezihi FIRAT   1962 - 1963    
Yalnızca Belediye Başkanlığı Yapanlar  
44 Abdurrahman KARAA   1963 - 1967    
45 Vedat ÇİNİCİOĞLU   1967 - 1968    
46 Abdurrahman KARAA   1968 - 1977 AP (Adalet Partiden)  
47 Mustafa TEZCAN   1977 - 1977 Kısa dönem  
48 Erdoğan YAVUZLAR   1977 - 1980 AP (Adalet partiden)  
49 Burhan MEREYER   1980 - 1984 İhtilal Belediye Başkanı  
50 Oral KİPER   1984 - 1989 ANAP (Anavatan Partisinden)    
51 Halil İbrahim ÖZKARACA  1989 - 1994 DYP 
(Doğru Yol Partisinden)  
52 Süleyman CANAN   1994 - 2004  (1994 Refah Partisi 1999 Fazilet Partisi)  
53 Mustafa İÇA   2004 - 2014  AK Parti  
54 Kamil SARAÇOĞLU   2014 - 2019  AK Parti        
Dumlupınar Üniversitesi Deprem Laboratuvarınca yapılan inceleme neticesinde depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen bu bina görevini tamamlamış olacak ki hakkında verilen yıkım kararına istinaden 2013 yılında yıkılmıştır.
Belediye binasının yıkılması sebebiyle Belediye hizmet birimleri yeni bina yapılıncaya kadar Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki Evliya Çelebi iş merkezine taşınmıştır. Bu süreçte yeni binanın yapımı için öncelikli konu yer tespiti olmuş ve bu konuda sevgi yolunda bir anket çalışması yapılmıştır. Yapımı düşünülen yerler Kültür Sarayının bulunduğu yer, eski otogar alanı veya diğer olarak halkın tercihine sunulmuştur. Halkımızın ekseriyetle eski otogar alanını tercih etmesiyle yer konusu ve mimari planlar Belediye meclisinin onayıyla karar altına alınmıştır.
Belediye hizmet birimlerinin dağınık yapısına son verilmesi, halkın ulaşımının kolay olması, mimarisinde tarihi özelliklerin bulunması yanında dönemin son teknolojilerini içinde barındıran modern bir bina olması düşünülerek yapılan yeni bina 2019 yılında dönemin Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU tarafından hizmete açılmıştır.
Bu bilgilerden sonra Yeni binadan önceki binalar ile ilgili haberleri zamanın Yerel Gazetesinden aynen aktarıp gazetenin de fotoğraflarını veriyorum. Ayrıca Askeri Kışla ile birlikte diğer binalarla ilgili Fotoğrafları da paylaşıyorum.
  İşte Paylaşılan yazı ve Fotoğraflar. 
 
TEMEL ATMA HABERİ 1953
——————-
Müteahhide İhale Edilmiş Olan Yeni Belediye Binası’nın
Temeli Merasimle Atıldı
 
Eski askeri kışla meydanında 600 Metre kare saha üzerine inşa edilecek yeni Belediye binası Kasım 1953 te 239349.79 lira bedelle Erenberk Kollektif Şirketi’ne ihale edilmişti.
  Müteahhidi tarafından lüzumlu malzeme ve ederratın ikran tamamlanmış olup inşaatın temel atma merasimi dün davetliler huzuru ile yapılmıştır.
Merasime bandonun çaldığı İstiklal Marşı ile başlamış takiben Sayın Valimiz Fahrettin Akkutlu merasim mevzuunda çok güzel konuşma yaptıktan sonra hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle temele ilk harcı koymuşlardır.
Takiben Belediye Reisimiz Mehmet Kesen, D, Parti Vilayet Reisi Muhsin Sönmezer ve Belediye Azası Yusuf Yıldırım’da aynı dileklerle temele harç atmışlardır.
Yeni bina zemin dâhil üç kat üzerine inşa edilecek ve iç teşkilatında: Riyaset, Meclis Encümen salonları ile muhasebe, fen, su işleri, elektrik muhasebesi servisleri ile muhteşem bir evlenme salonu ile zabıta servisini ve zemin katta arşiv, müstahdem odaları ile kalorifer dairesini ihtiva edecektir.  
Bina beton erme karkas olarak inşa edilip dört cephesinden girilip çıkılacak.
Bina cephesinde antre  (giriş)  ve hol (geniş) bulunup ikinci kata üç ve zemin kata da tek merdivenle inilip çıkılabilecektir.
İnşaat şartnamesine göre temel atıldığı günden itibaren ikmal edilmiş olacaktır.
Bu meydan resmi ve hususi eşkare satılmış olan parsellerle de yakın bir gelecekte inşaat faaliyetine geçilerek, kısa bir zamanda manzarası değişerek şehrimizin en mutena ve mamur bir semti haline gelecektir. 
Kütahya’mızın bakımsız halinden kurtarılması hususunda maddi ve manevi himmet ve yardımlarını esirgemeyen ve gelecek nesle mamur bir Kütahya teslim etmek emeliyle feragatle çalışıp, çabalayan zevata karşı büyük bir minnettarlık duymaktan zevk alıyoruz.
Gazetenin Adı: Kütahya Günlük Vilayet Gazetesi
Sayı: 2179
Tarihi: 25 Haziran 1954 Cuma
 
HİZMETE AÇILMASI HABERİ 1958
———————-
YENİ BELEDİYE BİNASI MERASİMLE HİZMETE AÇILDI
1950 den Buyana Süratle Kalkınan ve Yurdun Bir Numaralı Sanayi Bölgesi Olmaya Namzet Güzel Kütahya’mızın Modern Tesisatla Ebedileşen Belediye Binasına Kavuşması Karşısında 
Sevincimiz Büyüktür
 
Şehrimizde kalorifer ve diğer tesisata havi olarak inşa edilen modern Belediye binası bugün merasimle halkın hizmetine açılmıştır.
 
Merasimde: 
Valimiz Sayın Fahrettin Gömülü, Millet Vekilimiz İbrahim Germiyanoğlu, Belediye Reisi Sezai Sarpaşar, Mülki ve Askeri erkân ve kalabalık vatandaş topluluğu hazır bulunmuştur. 
Merasime Belediye Bandosunun çaldığı İstiklal Marşı ile başlanmıştır.
Açılış münasebetiyle bir konuşma yapan Sayın Sezai Sarpaşar topluluğa şöyle hitap etmiştir.
Muhterem Davetliler, Aziz Hemşehrilerim:
Kütahya’mız bugün yine çok mutlu günlerinden birini daha yaşamakta, yeni bir tesise kavuşmanın sevinci içinde bulunmaktadır. 
D.P. iktidarının müspet hamleleriyle büyük bir sanayi merkezi olmaya namzet bulunan şirin Kütahya’mızın nüfusu bu büyük kalkınma hareketiyle alakalı olarak süratle artmakta 1950 de 19000 bin, 1955 de 27000 bin olan şehir nüfusu bugün 35000 binin üstüne çıkmış ve bu artışın tabii bir  neticesi olan hizmet genişlemesi ile mütenasip olarak artan hizmet kadrolarını istiap edebilecek bir bina yapmak mecburiyeti ve aynı zamanda şehrin bu inkişaf sahasına bir bina kazandırmak düşüncesiyle 1953 senesinde temeli atılmış olan bu bina, Belediye bütçesinin imkanları nisbetinde ikmali inşaatı kalorifer, elektrik tesisatı ihaleleri de yapılarak tamamlanmış ve bugün hizmete amade bir duruma gelmiş bulunmaktadır. Binanın maliyet fiyatı 550 bin lira olup tamamı Belediye bütçesinden ödenmiştir. Binanın etrafının tanzimi önümüzdeki mevsimde tamamlanacak bu saha güzel Kütahya’mıza layık bir köşe haline getirilecektir. 
Belediyemizin mütevazı imkânlarıyla meydana getirildiği bu eseri aziz hemşehrilerimizin hizmetlerine takdim ederken, binanın yapılışındaki kıymetli hizmetlerinden dolayı bütün masa-i arkadaşlarıma ve Müteahhit Ali Bekir’e teşekkürlerimizi ve bu mutlu günümüze iştiraklerinizden dolayı cümlenize minnet ve şükranlarımızı arz eder hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlarım.
Bu güzel eseri uğurlu elleriyle açmalarını kıymetli Valimiz Sayın Fahrettin Gömülü’den istirham ederim.
Valimiz Sayın Fahrettin Gömülü iyi temennileri ile, uğurlu elleriyle kurdeleyi kesmişlerdir. 
Yeni bina hazır bulunanlar tarafından gezilerek tetkik edilmiştir.
Binanın en orijinal durumu Riyaset makamı duvarlarının Kütahya Çinileri ile tezyin edilmiş bulunması, günün şartlarına uygun gayet muntazam tefriş edilen meclis salonunu ihtiva etmekte oluşudur. 
Salonda Riyaset kürsüsü ve aza sıraları ile zabit, gazeteci ve dinleyiciler için yerler ayrılmıştır.
İstikbale kalkınma meşalesiyle son süratle koşan Kütahya’mıza 34 odalı yeni Belediye binamızın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederiz.
KAYNAK:
Gazetenin Adı: Kütahya Günlük Vilayet Gazetesi
Sayı: 3400
Tarihi: 01 Şubat 1958 Cumartesi
 
 
 
 
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 

E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
  ALIS SATIS
$ USD 6.7573 6.7695
€ EURO 7.6644 7.6782

Arşiv Arama
- -
Dumlupınar Gazetesi | Günlük Siyasi Gazete
© Copyright 2018 Dumlupınar Gazetesi. Tüm hakları saklıdır. Kütahya Dumlupınar Gazetesi
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Spor Haberleri
Futbol Haberleri
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Kütahya Haberleri
MHP Haberleri
CHP Haberleri
Genel Siyaset
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
FAYDALI LiNKLER
E-Devlet
M.E.B.
Kütahya Belediyesi
E-Lonca