T.C. KÜTAHYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

                                                                                                                                                     ...

                                                                                                                                                        İLAN
                                                                                                                T.C. KÜTAHYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/1561 Esas

DAVALI : SENİHA ÇUBUKÇULAR - T.C.NO:24098299856 Arifiye Mah. İnhisar Sokak Gözde Apt. No:51 İç Kapı No:5 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
Davacı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Davacı tarafça Kütahya Merkez Belkavak Köyü 105 ada 59 parsel, Kütahya Merkez Belkavak Köyü 109 ada 5 parsel, Kütahya Merkez Belkavak Köyü 113 ada 81 parsel, Kütahya Merkez Belkavak Köyü 111 ada 26 parsel. sayılı taşınmazlara ilişkin Ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup, 
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresteki binanın yıkıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 25/01/2024 günü saat: 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, ilan metninin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz, cevap vermediğinizde ileri sürülen iddiaları inkar etmiş sayılacağınız. duruşmaya gelirken sulh için hazırlık yapmanız, gelmediğinizde diğer taraf yargılamaya devam etmek isterse yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde cevap dilekçelerinizde gösterdiğiniz belgeleri mahkemeye sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, ayrıca fen bilirkişisi tarafından sunulan raporda dava konusu taşınmazların ifrazının mümkün olmadığı, ziraat bilirkişisi tarafından sunulan rapor da 105 ada 59 parselin değerinin 521.163,00 TL, 109 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 279.363,00 TL, 113 ada 81 parsel sayılı taşınmazın 117.486,00 TL, 111 ada 26 parsel sayılı taşınmazın değerinin 200.773,00 TL olduğu belirtilmiş olup, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız davalı Seniha Çubukçular'a tebliğ mahiyetinde, dava dilekçesi, duruşma günü ve bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No ILN01936230

22 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar