EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

                                                                                                                                EMET BELEDİYE BAŞKANLI...

                                                                                                                                EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                                                                                                  İHALE İLANI

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait Esentepe Mahallesinde bulunan arsalar, Belediye Encümeninin 16.11.2023 tarih ve 111 sayılı kararı ile 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesine göre satışı yapılmak üzere açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

  2. İhale 05.12.2023 Salı günü aşağıdaki sırasıyla Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

           a. Esentepe Mahallesi 526 Ada 8 Parselde bulunan 313,21 m²’lik alanı olan Arsa, muhammen bedel 315.000,00 TL + KDV üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 9.450,00 TL olup, saat:14.00’da,

           b. Esentepe Mahallesi 526 Ada 9 Parselde bulunan 318,89 m²’lik alanı olan Arsa, muhammen bedel 320.000,00 TL + KDV üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 9.600,00 TL olup, saat:14.15’da,

           c. Esentepe Mahallesi 526 Ada 10 Parselde bulunan 324,23 m²’lik alanı olan Arsa, muhammen bedel 325.000,00 TL + KDV üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 9.750,00 TL olup, saat:14.30’da,

           d. Esentepe Mahallesi 526 Ada 11 Parselde bulunan 360,03 m²’lik alanı olan Arsa, muhammen bedel 365.000,00 TL + KDV üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 10.950,00 TL olup, saat:14.45’da,

           e. Esentepe Mahallesi 527 Ada 5 Parselde bulunan 402,06 m²’lik alanı olan Arsa, muhammen bedel 405.000,00 TL + KDV üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 12.150,00 TL olup, saat:15.00’da,

           f. Esentepe Mahallesi 527 Ada 6 Parselde bulunan 251,82 m²’lik alanı olan Arsa, muhammen bedel 255.000,00 TL + KDV üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 7.650,00 TL olup, saat:15.15’da

           g. Esentepe Mahallesi 527 Ada 14 Parselde bulunan 25,90 m²’lik alanı olan Arsa, muhammen bedel 30.000,00 TL + KDV üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 900,00 TL olup, saat:15.30’da

           h. Esentepe Mahallesi 527 Ada 16 Parselde bulunan 152,84 m²’lik alanı olan Arsa, muhammen bedel 155.000,00 TL + KDV üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 4.650,00 TL olup, saat:15.45’da

3. İhaleye ait şartname 05.12.2023 Salı günü saat: 12.00’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 TL bedel ödeyerek satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

4.İhaleye katılmak isteyenler en geç 05.12.2023 Salı günü saat:12.00’a kadar gerekli evrakları hazır ederek Belediyemize ibraz etmek zorundadır. Aksi halde ihaleye iştirak edemezler.

5.İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

GERÇEK KİŞİLER

aNüfus cüzdan fotokopisi (Aslı ihale komisyonuna gösterilecektir.)

b. İkametgâh Belgesi

c. Tebligat ve adres beyanı

d. Vekâlet ile girecekler için, noterden tasdikli vekâletname (Aslı olacaktır fotokopi kabul edilmeyecektir.)

e. Geçici banka teminat mektubu (süresiz) veya geçici teminat makbuzu/alındı belgesi,

f. İhale ilan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Emet Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge.

g. FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığı hakkında taahhütname

TÜZEL KİŞİLERİN

Gerçek kişilerden istenilen (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;

a. Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri

b. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2023 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

c. Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil Gazetesi.

    

#ilangovtr

Basın No ILN01936601

24 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar