T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

                                                                                                                   T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEM...

                                                                                                                   T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/53
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BİLGİLERİ : Kütahya Merkez ilçesi Yıldırım Beyazıt Mah.577 Ada 703 Parsel, 404,82 m2 yüzölçümlü, Arsa Vasıflı Taşınmaz
KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 404,82 m2
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 1.720.485,00-TL
MALİK BİLGİLERİ : SIDIKA TAVALI, RÜİYET KAZAK, RUŞEN TAVALI
KAMULAŞTIRAN KURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı
Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2024/53 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 30/04/2024 günü saat 11.05'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No ILN01988046

22 Şub 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar