T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

                                                                                                                                                     ...

                                                                                                                                                       İLAN
                                                                                                                       T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Konusu: Kiralama İhalesi
1.İlimiz merkez Siner Mahallesi 5997 ada 64 parsel 1. Organize Yolu Caddesi Kamyon Garajı No:51 üzerinde bulunan mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
2.Taşınmazların kira süreleri tabloda yazılı olduğu şekildedir.
3.İhale sonucu belirlenecek olan kira bedelleri -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında belirlenecektir.
4.Kira Ödemeleri:
4.1.Kira bedelleri aylık kira bedeli olup her ayın son iş gününe kadar ödenecektir.

İhale Tarihi / Günü / Saati:07 Mart 2024 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer:Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

 

S. N.Taşınmaz MevkiiKiralama Süresi
(Yıl)
Muhammen Bedel
(KDV Hariç)
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
İhale Saati
1Zemin Kat + 1. Kat Z1 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri (244,20 m²)5+5 Yıl8.000,0014.400,0013.00
2Zemin Kat + 1. Kat Z2 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri (244,20 m²)5+5 Yıl8.000,0014.400,0013.02
3Kamyon Garajı Otopark (5.500,00 m²)5+5 Yıl5.500,009.900,0013.04
4Zemin Kat Z3 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri (21,12 m²)5+5 Yıl1.750,003.150,0013.06
5Zemin Kat Z4 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri (21,12 m²)5+5 Yıl1.750,003.150,0013.08
6Zemin Kat Z5 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri (21,12 m²)5+5 Yıl1.750,003.150,0013.10
7Zemin Kat Z6 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri (21,12 m²)5+5 Yıl1.750,003.150,0013.12
8Zemin Kat Z7 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri (21,12 m²)5+5 Yıl1.750,003.150,0013.14
9Zemin Kat Z8 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri (21,12 m²)5+5 Yıl1.750,003.150,0013.16
10Zemin Kat Z9 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri (21,12 m²)5+5 Yıl1.750,003.150,0013.18
11Zemin Kat Z10 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri (21,12 m²)5+5 Yıl1.750,003.150,0013.20
12Zemin Kat Z11 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri (21,12 m²)5+5 Yıl1.750,003.150,0013.22
13Zemin Kat Z12 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri (21,12 m²)5+5 Yıl1.750,003.150,0013.24
14Zemin Kat Z13 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri (21,12 m²)5+5 Yıl1.750,003.150,0013.26
15Zemin Kat Z14 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri (21,12 m²)5+5 Yıl1.750,003.150,0013.28
16Zemin Kat Z15 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri (21,12 m²)5+5 Yıl1.750,003.150,0013.30
17Zemin Kat Z16 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri (21,12 m²)5+5 Yıl1.750,003.150,0013.32
18Zemin Kat Z17 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri (21,12 m²)5+5 Yıl1.750,003.150,0013.34
19Zemin Kat Z18 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri (21,12 m²)5+5 Yıl1.750,003.150,0013.36
20Zemin Kat Z19 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri (21,12 m²)5+5 Yıl1.750,003.150,0013.38
21Zemin Kat Z20 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri (21,12 m²)5+5 Yıl1.750,003.150,0013.40
22Zemin Kat Z21 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri (21,12 m²)5+5 Yıl1.750,003.150,0013.42
23Zemin Kat Z22 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri (21,12 m²)5+5 Yıl1.750,003.150,0013.44
24Zemin Kat Z23 Bağımsız Bölüm No.lu Restoran (87,45 m²)5+5 Yıl4.000,007.200,0013.46
25Zemin Kat Z24 Bağımsız Bölüm No.lu Kahvehane (85,86 m²)5+5 Yıl3.500,006.300,0013.48
26Zemin Kat Z25 Bağımsız Bölüm No.lu Berber
(23,59 m²)
5+5 Yıl1.750,003.150,0013.50

5.İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):
5.1.İhale Katılım Formunda istenen bilgiler istekli tarafından eksiksiz olarak doldurulacaktır. (Tebligat adresi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası, şartnamede yazılı olan hususlarda herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı)
5.2.İhale ile ilgili geçici teminat bedellinin ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
5.3.Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 15 gün içinde alınmış borcu yoktur belgesi aslı,
5.4.İstekli tarafından ilgili taşınmaza ait, her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi,
5.5.Listede bulunan; 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 ve 23 numaralı taşınmazların ihalesine girecekler T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan ve geçerlilik süresi devam eden yetki belgelerinden bir tanesi, (H-1, K-1, R-1, N-1 vb.) (Kamyon Garajında faaliyet göstermeye uygun olarak)
5.6.Yukarıda istenen evraklara ek olarak:
5.6.1.Gerçek kişiler için:
5.6.1.1.Nüfus cüzdan fotokopisi,
5.6.1.2.Başkası adına ihaleye iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,
5.6.2.Tüzel kişiler için (Şirket, Dernek vb.):
5.6.2.1.Geçerliliği devam eden tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge, (Yetki Belgesi)
5.6.2.2.Tüzel kişiliği temsil edenin imza sirküleri,
5.6.2.3.Şirketler için; Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,
5.6.2.4.Dernekler için; Dernek tüzüğü ve karar defteri,
5.6.3.Ortak girişim olması durumunda yukarıda belirtilen belgelere ek olarak noter tasdikli ortak girişim belgesi,
İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü en geç ihaleye girmek istediği taşınmazın karşısında yazılı olan saate kadar T.C. Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası 2’nci katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmeleri zorunludur.
İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir.
                                                                                                     EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
 

#ilangovtr

Basın No ILN01988223

27 Şub 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar