T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

                                                                                                                                                     ...

                                                                                                                                                        İLAN
                                                                                                                   T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Konusu: Kiralama İhalesi
1.Mülkiyetleri / tasarrufları Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre tabloda karşısında yazılı olan kira süresi kadar işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.
2.Taşınmazların kira süreleri tabloda yazılı olduğu şekildedir.
3.İhale sonucu belirlenecek olan kira bedelleri -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında belirlenecektir.
4.Kira Ödemeleri:
4.1.Kira bedelleri aylık kira bedeli olup her ayın son iş gününe kadar ödenecektir.

İhale Tarihi / Günü / Saati:07 Mart 2024 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer:Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

 

S. N.Taşınmaz MevkiiKiralama Süresi
(Yıl)
Muhammen Bedel
(KDV Hariç)
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
İhale Saati
1Gazi Kemal Mahallesi Osmanlı Caddesi 94 Ada 28 Parsel 30 Ağustos İş Merkezinin yanında bulunan Zemin Kat 1 Nolu (Hediyelik eşya, bijuteri, yöresel ürünler, ayakkabı tamir dükkanı, lostra faaliyetleri) 7,01 m² İşyeri3 YılAylık
2.250,00
2.430,0014.00
2Gazi Kemal Mahallesi Osmanlı Caddesi 94 Ada 28 Parsel 30 Ağustos İş Merkezinin yanında bulunan Zemin Kat 2 Nolu (Hediyelik eşya, bijuteri, yöresel ürünler, ayakkabı tamir dükkanı, lostra faaliyetleri) 6,61 m² İşyeri3 YılAylık
2.250,00
2.430,0014.02
3Gazi Kemal Mahallesi Osmanlı Caddesi 94 Ada 28 Parsel 30 Ağustos İş Merkezinin yanında bulunan Zemin Kat 3 Nolu (Hediyelik eşya, bijuteri, yöresel ürünler, ayakkabı tamir dükkanı, lostra faaliyetleri) 6,61 m² İşyeri3 YılAylık
2.250,00
2.430,0014.04
4Gazi Kemal Mahallesi Osmanlı Caddesi 94 Ada 28 Parsel 30 Ağustos İş Merkezinin yanında bulunan Zemin Kat 4 Nolu (Hediyelik eşya, bijuteri, yöresel ürünler, ayakkabı tamir dükkanı, lostra faaliyetleri) 6,61 m² İşyeri3 YılAylık
2.250,00
2.430,0014.06
5Gazi Kemal Mahallesi Osmanlı Caddesi 94 Ada 28 Parsel 30 Ağustos İş Merkezinin yanında bulunan Zemin Kat 5 Nolu (Hediyelik eşya, bijuteri, yöresel ürünler, ayakkabı tamir dükkanı, lostra faaliyetleri) 6,61 m² İşyeri3 YılAylık
2.250,00
2.430,0014.08
6Gazi Kemal Mahallesi Osmanlı Caddesi 94 Ada 28 Parsel 30 Ağustos İş Merkezinin yanında bulunan Zemin Kat 6 Nolu (Hediyelik eşya, bijuteri, yöresel ürünler, ayakkabı tamir dükkanı, lostra faaliyetleri) 6,61 m² İşyeri3 YılAylık
2.250,00
2.430,0014.10
7Gazi Kemal Mahallesi Osmanlı Caddesi 94 Ada 28 Parsel 30 Ağustos İş Merkezinin yanında bulunan Zemin Kat 7 Nolu (Hediyelik eşya, bijuteri, yöresel ürünler, ayakkabı tamir dükkanı, lostra faaliyetleri) 6,61 m² İşyeri3 YılAylık
2.250,00
2.430,0014.12
8Gazi Kemal Mahallesi Osmanlı Caddesi 94 Ada 28 Parsel 30 Ağustos İş Merkezinin yanında bulunan Zemin Kat 8 Nolu (Hediyelik eşya, bijuteri, yöresel ürünler, ayakkabı tamir dükkanı, lostra faaliyetleri) 6,61 m² İşyeri3 YılAylık
2.250,00
2.430,0014.14
9Gazi Kemal Mahallesi Osmanlı Caddesi 94 Ada 28 Parsel 30 Ağustos İş Merkezinin yanında bulunan Zemin Kat 9 Nolu (Hediyelik eşya, bijuteri, yöresel ürünler, ayakkabı tamir dükkanı, lostra faaliyetleri) 6,61 m² İşyeri3 YılAylık
2.250,00
2.430,0014.16
10Gazi Kemal Mahallesi Osmanlı Caddesi 94 Ada 28 Parsel 30 Ağustos İş Merkezinin yanında bulunan Zemin Kat 10 Nolu (Hediyelik eşya, bijuteri, yöresel ürünler, ayakkabı tamir dükkanı, lostra faaliyetleri) 6,61 m² İşyeri3 YılAylık
2.250,00
2.430,0014.18
11Gazi Kemal Mahallesi Osmanlı Caddesi 94 Ada 28 Parsel 30 Ağustos İş Merkezinin yanında bulunan Zemin Kat 11 Nolu (Hediyelik eşya, bijuteri, yöresel ürünler, ayakkabı tamir dükkanı, lostra faaliyetleri) 6,61 m² İşyeri3 YılAylık
2.250,00
2.430,0014.20


5.İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):
5.1.İhale Katılım Formunda istenen bilgiler istekli tarafından eksiksiz olarak doldurulacaktır. (Tebligat adresi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası, şartnamede yazılı olan hususlarda herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı)
5.2.İhale ile ilgili geçici teminat bedellinin ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
5.3.Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 15 gün içinde alınmış borcu yoktur belgesi aslı,
5.4.İstekli tarafından ilgili taşınmaza ait, her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi,
5.5.Yukarıda istenen evraklara ek olarak:
5.5.1.Gerçek kişiler için:
5.5.1...Nüfus cüzdan fotokopisi,
5.5.1.2.Başkası adına ihaleye iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,
5.5.2.Tüzel kişiler için (Şirket, Dernek vb.):
5.5.2.1.Geçerliliği devam eden tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge, (Yetki Belgesi)
5.5.2.2.Tüzel kişiliği temsil edenin imza sirküleri,
5.5.2.3.Şirketler için; Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,
5.5.2.4.Dernekler için; Dernek tüzüğü ve karar defteri,
5.5.3.Ortak girişim olması durumunda yukarıda belirtilen belgelere ek olarak noter tasdikli ortak girişim belgesi,
İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü en geç ihaleye girmek istediği taşınmazın karşısında yazılı olan saate kadar Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası 2’nci katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmeleri zorunludur.
İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir.
                                                                                                     EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 

#ilangovtr

Basın No ILN01988242

27 Şub 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar