T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

                                                                                                                                                     ...

                                                                                                                                                        İLAN
                                                                                                                       T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Konusu: Kiralama İhalesi
1.Mülkiyetleri / tasarrufları Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre tabloda karşısında yazılı olan kira süresi kadar işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.
2.Taşınmazların kira süreleri tabloda yazılı olduğu şekildedir.
3.İhale sonucu belirlenecek olan kira bedelleri -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında belirlenecektir. (Listedeki 9 no.lu taşınmaz hariç.)
4.Listede 2,3 ve 4 numaralı taşınmazlar; 3095 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-d maddesine göre KDV’den muaftır. Diğer taşınmazlardan kira bedeli haricinde KDV alınacaktır.
5.Kira Ödemeleri:
5.1.Kira bedelleri aylık kira bedeli olup her ayın son iş gününe kadar ödenecektir.
5.2.Listede 2,3 ve 4 numaralı taşınmazların -1- yıllık kira bedeli yer teslim tarihinden itibaren -1- ay içerisinde peşin olarak ödenecektir.

 İhale Tarihi / Günü / Saati:05 Mart 2024 / Salı / Tabloda belirtilen saatlerde
 İhalenin Yapılacağı Yer:Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
S. N.Taşınmaz MevkiiKiralama Süresi
(Yıl)
Muhammen Bedel
(KDV Hariç)
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
İhale Saati
1Akkent Mahallesi 162 Ada 1 Parsel Şehit İtfaiye Er Ömer Türk Caddesi Sosyo Kültürel Merkezi Düğün Salonu No:9 (405,63 m²)3 YılAylık
55.000,00
59.400,0013.30
2Vefa Mahallesi Şehirler Arası Otobüs Terminali Ön Kısmı No:1 Atm Cihazı Yeri (9,00 m²)3 YılYıllık
30.000,00
2.700,0013.32
3Vefa Mahallesi Şehirler Arası Otobüs Terminali Ön Kısmı No:2 Atm Cihazı Yeri (9,00 m²)3 YılYıllık
30.000,00
2.700,0013.34
4Vefa Mahallesi Şehirler Arası Otobüs Terminali Ön Kısmı No:3 Atm Cihazı Yeri (9,00 m²)3 YılYıllık
30.000,00
2.700,0013.36
5Hamidiye Mahallesi 4962 Ada 1 Parsel Müderris Caddesi Üzeri Sosyo Kültürel Merkezi Altı İşyeri (352,32 m²)3 YılAylık
10.000,00
10.800,0013.38
6İnköy Mahallesi 4260 Ada 381 Parsel Eskişehir Yolu Üzeri Şehirler Arası Otobüs Terminali Kargo Depolama Binası No:3 (84,25 m² + Teras:31,00 m²)3 YılAylık
7.000,00
7.560,0013.40
7Fuat Paşa Mahallesi Sanayi Çarşısı 10. Sokak No:1 İşyeri Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 846 Ada 107 Parsel (40,00 m²)5+5 YılAylık
8.000,00
14.400,0013.42
8Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 220 Ada 150 Parsel Galericiler Sitesi Açık Oto Pazarı İçerisinde Bulunan Çay Ocağı ve Araç Yıkama Yeri Çay Ocağı:35,00 m² / Araç Yıkama Yeri:50,00 m²) (Belediye tarafından gösterilecek alana yüklenici tarafından yapılacaktır.)3 YılAylık
12.000,00
12.960,0013.44
9Meydan Mahallesi 932 Ada 261 Parsel Meydan Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi Kesişimi Açık Otopark No:67 (21 Araçlık)1 YılAylık
5.500,00
1.980,0013.46
10Ağaçköy Mahallesi 5875 Ada 1 Parsel Olucak Caddesi Sosyo Kültürel Merkezi (Muhtarlık Altı) Zemin Kat İşyeri No:46/A (74,00 m²)5+5 YılAylık
2.500,00
4.500,0013.48
11Yenidoğan Mahallesi Ragıp Gümüş Pala Caddesi Mustafa Budak Parkı Yanı Büfe-Çay Ocağı (35,00 m²)5+5 YılAylık
1.500,00
2.700,0013.50
12Hilal Kent Mahallesi 4340 Ada 1 Parsel 1453 Konutları İçerisi P Blok 1. Kat No:27 İşyeri (61,50 m²)3 YılAylık
1.050,00
1.134,0013.52
13Hilal Kent Mahallesi 4340 Ada 1 Parsel 1453 Konutları İçerisi P Blok 1. Kat No:28 İşyeri (61,50 m²)3 YılAylık
1.050,00
1.134,0013.54
14Hilal Kent Mahallesi 4340 Ada 1 Parsel 1453 Konutları İçerisi P Blok 1. Kat No:29 İşyeri (57,40 m²)3 YılAylık
1.000,00
1.080,0013.56
1530 Ağustos Mahallesi 570 Ada 1 Parsel Belediye Sosyal Tesisleri D-161 Blok 2. Kat 4 No.lu Daire (78,00 m²)3 YılAylık
500,00
540,0013.58
1630 Ağustos Mahallesi 570 Ada 1 Parsel Belediye Sosyal Tesisleri D-157 Blok 1. Kat 2 No.lu Daire (78,00 m²)3 YılAylık
500,00
540,0014.00
1730 Ağustos Mahallesi 570 Ada 1 Parsel Belediye Sosyal Tesisleri D-162 Blok 3. Kat 5 No.lu Daire (78,00 m²)3 YılAylık
500,00
540,0014.02
1830 Ağustos Mahallesi 570 Ada 1 Parsel Belediye Sosyal Tesisleri D-162 Blok 3. Kat 6 No.lu Daire (78,00 m²)3 YılAylık
500,00
540,0014.04

6.İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):
6.1.İhale Katılım Formunda istenen bilgiler istekli tarafından eksiksiz olarak doldurulacaktır. (Tebligat adresi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası, şartnamede yazılı olan hususlarda herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı)
6.2.İhale ile ilgili geçici teminat bedellinin ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
6.3.Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 15 gün içinde alınmış borcu yoktur belgesi aslı,
6.4.İstekli tarafından ilgili taşınmaza ait, her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi,
6.5.Yukarıda istenen evraklara ek olarak:
6.5.1.Gerçek kişiler için:
6.5.1.1.Nüfus cüzdan fotokopisi,
6.5.1.2.Başkası adına ihaleye iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,
6.5.2.Tüzel kişiler için (Şirket, Dernek vb.):
6.5.2.1.Geçerliliği devam eden tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge, (Yetki Belgesi)
6.5.2.2.Tüzel kişiliği temsil edenin imza sirküleri,
6.5.2.3.Şirketler için; Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,
6.5.2.4.Dernekler için; Dernek tüzüğü ve karar defteri,
6.5.3.Ortak girişim olması durumunda yukarıda belirtilen belgelere ek olarak noter tasdikli ortak girişim belgesi,
İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü en geç ihaleye girmek istediği taşınmazın karşısında yazılı olan saate kadar Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası 2’nci katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmeleri zorunludur.
İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir.
                                                                                                       EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
 

#ilangovtr

Basın No ILN01988345

27 Şub 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar