T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

                                                                                                                                                     ...

                                                                                                                                                         İ L A N
                                                                                                                       T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
                                                                                                                                                Sayı : 2024/180 Esas

KÜTAHYA MALİYE HAZİNESİ ileKÜTAHYA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Kütahya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/10/2013 tarih ve 2013/203 Esas 2013/194 Karar sayılı ilamı ile Kütahya Merkez Saray Mahallesinde bulunan 1607 ada 38 parsel sayılı taşınmazların maliklerinden diğer kimlik bilgileri belli olmayan Emeti: Emir (Kerimese) kızı hakkında Kütahya İl Defterdarı Kayyum olarak atandığından 4721 sayılı Medeni Kanunun 588. Maddesinde belirtilen 10 yıllık sürenin dolması nedeniyle adı geçen hakkında hazine tarafından gaiplik verilmesi istenmiş, MK 588 maddesinin atıfta bulunduğu 33/2 fıkrası gereğince (1) kez ilan yaptırılmasına karar verilmiş olup;İlk ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde hak sahibi olduğunu ileri sürerek bir kimse ortaya çıkmaz ve mahkememize başvurmaz ise taşınmazların malikinin gaipliğine ve mirasın devlete geçeceği İLAN olunur.
TAPU MALİKLERİ:Kütahya Merkez Saray Mahallesinde bulunan 1607 ada 38 parsel sayılı taşınmazların maliklerinden (Emeti: Emir (Kerimese) kızı)

#ilangovtr

Basın No ILN02018176

19 Nis 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar