T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

                                                                                                                                                     İ...

                                                                                                                                                     İ L A N
                                                                                                                  T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
                                                                                                                                            Sayı : 2024/178 Esas

KÜTAHYA MALİYE HAZİNESİ ileKÜTAHYA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Kütahya 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/07/2012 tarih ve 2012/653 Esas 2012/944 Karar sayılı ilamı ile Kütahya Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan 758 ada 8 parsel sayılı taşınmazın ifrazı sonucu oluşan 758 ada 112, 113 ve 114 parsel maliklerinden diğer kimlik bilgileri belli olmayan Halil (Mesutzade) Hasan oğlu, Kadir (Şükrü oğlu) ve Fatma (Şükrü kızı) kızı hakkında Kütahya İl Defterdarı Kayyum olarak atandığından 4721 sayılı Medeni Kanunun 588. Maddesinde belirtilen 10 yıllık sürenin dolması nedeniyle adı geçen hakkında hazine tarafından gaiplik verilmesi istenmiş, MK 588 maddesinin atıfta bulunduğu 33/2 fıkrası gereğince (1) kez ilan yaptırılmasına karar verilmiş olup;İlk ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde hak sahibi olduğunu ileri sürerek bir kimse ortaya çıkmaz ve mahkememize başvurmaz ise taşınmazların malikinin gaipliğine ve mirasın devlete geçeceği İLAN olunur.
TAPU MALİKLERİ:Kütahya Merkez Saray Mahallesinde bulunan 1607 ada 38 parsel sayılı taşınmazın ifrazı sonucu oluşan 758 ada 112, 113 ve 114 parsel maliklerinden Halil (Mesutzade) Hasan oğlu, Kadir (Şükrü oğlu) ve Fatma (Şükrü kızı) kızı

#ilangovtr

Basın No ILN02019611

20 Nis 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar