KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

                                                                                                       KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞIN...

                                                                                                       KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN:

  1. Kütahya İl Özel İdaresine ait şirket hisseleri, aşağıda muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı ve şartnamesinde belirtilen esaslara göre satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.

  2. İhale 30/05/2024 Perşembe günü saat 14:00’de Kütahya İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. (Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bul.No:111 KÜTAHYA) Başvuru evrakları 30/05/2024 Perşembe günü saat 12:30’a kadar Kütahya İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.

ŞİRKETİN

UNVANI

İLİ

İLÇESİ

HİSSE PAY ORANI

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN VE SAATİ

Kütahya Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş.

Kütahya

Merkez

% 10

2.999.000,00 TL

89.970,00 TL

30/05/2024 – 14:00

3. İhaleye girecek istekliler;

a)Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi,

b)Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi ve vatandaşlık numarası,

c) Bu ihaleye katılacak olan üniversite yönetimleri tarafından düzenlenmiş olan yetki belgesive tatbiki imza belgesi,

d) İşin adını belirten geçici teminat; banka teminat mektubu veya İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası Kütahya Merkez Şubesi TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 Iban nolu hesabına yatırıldığına dair dekontu ihale dosyasına koyacaklardır.

4.İstekliler, istenilen belgeleri dosya halinde ihale günü olan 30/05/2024 Perşembe günü 12:30’a kadar Kütahya İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir.

5.Şartname ve diğer evraklar Kütahya İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir ve alınabilir.

6.Telgrafla ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7.İhale Komisyonuihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

#ilangovtr

Basın No ILN02031127

16 May 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar