Kütahya'da Çinili Cami'nin Geleceği: Gelecek Nesillere Aktarabilmek İçin Ne Yapılmalı?

Çinili Cami'nin Geleceği Tartışılıyor: Tarihi Yapı Sökülüp Yeniden Mi İnşa Edilecek? Tartışmaların odağında Çinili Cami'nin özgünlüğü ve sağlamlığı yer alıyor. Öte yandan, DPÜ, caminin zemin ve taşıyıcı sisteminde ciddi sorunlar olduğunu ve yıkılma tehlikesi olduğunu belirtiyor.

Kütahya'da Çinili Cami'nin Geleceği: Gelecek Nesillere Aktarabilmek İçin Ne Yapılmalı?
Kütahya'da Çinili Cami'nin Geleceği: Gelecek Nesillere Aktarabilmek İçin Ne Yapılmalı?
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) Çinili Cami'yi "yeniden inşa etme" kararı, Kütahya'da hararetli tartışmalara yol açıyor. DPÜ, caminin zemin ve taşıyıcı sisteminde ciddi sorunlar olduğunu ve yıkılma tehlikesi olduğunu iletirken, bazı çevreler ise tarihi yapının özgünlüğünün korunması gerektiğini savunuyor.

Kütahya'da Çinili Cami'nin Geleceği: Gelecek Nesillere Aktarabilmek İçin Ne Yapılmalı?

Çinili Cami'nin Durumu

DPÜ, caminin zemininde ve ana taşıyıcı unsuru olan betonarme kısmında ciddi sorunlar olduğunu, bu durumun deprem ve sel gibi doğal afetlerde yıkılma riskini artırdığını belirtiyor. Ayrıca, caminin mimari ve mühendislik projesi bulunmadığını ve beton kalitesinin günümüz standartlarına uymadığını iletiliyor.

Yeniden Yapma Gerekçesi

DPÜ, Çinili Cami'nin özgün mimarisiyle yaşatılabilmesi için, tescilli bir kültürel yapı olan caminin zarar görmeden sökülmesi, numaralandırılması ve güncel teknik veriler ışığında aynı kontür ve gabaride yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu sayede caminin hem sağlam bir yapıya kavuşacağı hem de özgün çinilerinin korunacağı ifade ediliyor.

Bazı çevreler ise Çinili Cami'nin yeniden inşa edilmesine karşı çıkıyor. Bu çevreler, tarihi bir yapının özgünlüğünün korunması gerektiğini ve yeniden inşanın bu özgünlüğü yok edeceğini savunuyor. Ayrıca, caminin mevcut durumuyla ibadete ve turizme açık tutulabileceğini ve gerekli tadilatların yapılabileceğini belirtiyorlar.

DPÜ, 2 Mayıs 2024'te Çinili Cami çini belgeleme ve söküm ihalesini gerçekleştirdi. İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanması ve projenin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Camiye ilişkin 2019 yılından bu yana hazırlanan teknik raporları da incelemek gerekiyor.

Raporların Özetleri

2019 Temmuz (Gazi Üniversitesi): Temel ve şev güçlendirmesi için 40 adet kazık ve istinat duvarı öneriliyor. Minare güçlendirmesi için mini kazık sistemi sınırda değerlerde olduğu için önerilmiyor.

2019 Ağustos (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi): Bina oturma değerleri ve rüzgâr yükü gibi unsurlar dikkate alındığında cami ve minarenin yıkılarak yeniden yapılması öneriliyor.

2020 Eylül (Orta Doğu Teknik Üniversitesi): Dış siluet korunarak hasarlı kısımlar onarılsın, temel duvarları için sandviç duvar, iç kısımlar ise polimer lifli veya çelik malzeme ile güçlendirilsin öneriliyor. Minare için imalat imkansızlığı/maliyeti sebebiyle yıkılıp kazıklı temel üzerine yeniden inşa edilsin, şev stabilitesi için kazık sistemi acil olarak uygulansın deniliyor.

2023 Mayıs (Kütahya Meslek Odaları): Taşıyıcı sistemde büyük olumsuzluklar olduğu, güçlendirme için foraj işlemi sırasında oluşacak titreşimlerin camiye zarar vereceği, betonarme elemanlarda korozyon, çatlak ve donatı burkulmaları olduğu vurgulanarak caminin ve minarenin yıkılarak yeniden yapılması öneriliyor.

2023 Haziran (Gebze Teknik Üniversitesi): Zemin problemleri nedeniyle şakulünden kayma, bodrumda kolon ve kirişlerde kesme çatlakları, kullanılan malzemelerin ömrünü tamamlaması, iç zemin problemleri ve bölgenin depremselliği gibi sorunlar tespit ediliyor. Yapılan analizler ve değerlendirmeler sonucunda dört senaryonun da uygulanamaz olduğu, yapı ve zeminin kötü durumu ve potansiyel risklerin fazlalığı güvenli bir şekilde güçlendirme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor. Raporun sonucunda yapının rekonstrüksiyonunun zorunlu olduğu ifade ediliyor.

Bilimsel raporlar göstermektedir ki Çinili Caminin mevcut durumuyla ayakta kalma şansı yoktur. Caminin yeniden inşası için çalışmalar bir an önce yapılmalı ve Ahmet Yakupoğlu’nun zamanında yaptığı gibi bir an önce özgünlüğü korunarak camii olarak ibadete açılması gerekmektedir.

Raporlardan Çıkarımlar

Raporlar, Çinili Cami'nin zemin ve taşıyıcı sisteminde ciddi problemlerin olduğunu ve bu durumun deprem ve sel gibi doğal afetlerde yıkılma riskini artırdığını gösteriyor. Güçlendirme seçenekleri de değerlendirilmiş olsa da, mevcut durumdaki riskler ve maliyetler göz önüne alındığında, caminin esas değeri olan çini ve seramiklerin sökülüp betonarme yapının tekrar yapılması ve çini ve seramiklerin aslı gibi monte edilmesi daha uygun bir çözüm olarak ortaya çıkıyor.

Tartışmanın Kütahya'ya Etkisi

Bu tartışma, Kütahya'da tarihi eserlerin korunması ve restorasyonu konusundaki hassasiyeti de ortaya koyuyor. Çinili Cami'nin geleceği, sadece Kütahya'da değil, Türkiye'nin tüm tarihi eserleri için de emsal oluşturacak gibi görünüyor.

Farklı Bakış Açısı

Kütahya'da onlarca tarihi eser varken, tartışmanın sadece Çinili Cami'ye odaklanması da dikkat çekici bir noktadır. Kütahya'nın tarihi dokusunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması için her bir tarihi esere özen gösterilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması önemlidir. Çinili Cami'nin yeniden inşa edilmesi, belki de daha kapsamlı bir tarihi eser koruma ve restorasyon planının bir parçası olarak değerlendirilebilir. Bu plan, Kütahya'nın tüm tarihi eserlerini kapsayacak şekilde hazırlanabilir ve her bir eser için en uygun çözüm belirlenebilir.

Özet

Kütahya'da Çinili Cami'nin yeniden inşa edilmesi konusundaki tartışma, tarihi eserlerin korunması ve restorasyonu konusundaki hassasiyeti ve farklı bakış açılarını ortaya koymaktadır. Bu tartışmanın sonucunda ne olursa olsun, Kütahya'nın tarihi dokusunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması için her türlü çaba gösterilmesi gerekmektedir.

Kütahya, tarihi eserler bakımından oldukça zengin bir şehirdir. Bu eserler arasında camiler, medreseler, türbeler, tekke ve zaviyeler, hamamlar, çeşmeler ve köprüler yer almaktadır. Kütahya'daki en önemli tarihi eserlerden bazıları sizlerle...

Camiler:

Ulu Camii:1410 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan Ulu Camii, Kütahya'nın en eski ve en büyük camisidir. 

Kütahya'da Çinili Cami'nin Geleceği: Gelecek Nesillere Aktarabilmek İçin Ne Yapılmalı?

Takvacılar Camii:1389-1402 yılları arasında Timurtaş Paşa tarafından yaptırılan Takvacılar Camii, kesme taş ve tuğla kullanılarak inşa edilmiştir. 

Meydan Camii:15. yüzyılda Bicar Bey oğlu Aslan Bey tarafından yaptırılan Meydan Camii, kare planlı ve tek kubbeli bir yapıdır. 

Saray Camii:15. yüzyılda Hisar Bey'i oğlu Mustafa Bey tarafından yaptırılan Saray Camii, Kütahya'nın en zengin çinili anıt eserlerinden biridir. 

Saadettin Camii:1870 yılında halk tarafından yaptırılan Saadettin Camii, Kütahya'nın en güzel camilerinden biridir. 

Kütahya'da Çinili Cami'nin Geleceği: Gelecek Nesillere Aktarabilmek İçin Ne Yapılmalı?

Medreseler:

Karagöz Ahmet Paşa Medresesi:1509 yılında Karagöz Ahmet Paşa tarafından yaptırılan Karagöz Ahmet Paşa Medresesi, günümüzde kuran kursu olarak kullanılmaktadır. 

Mollabay Medresesi: 1855-1856 yılları arasında İbrahim Ethem Bey tarafından yaptırılan Mollabay Medresesi, Kütahya'nın en önemli külliyelerinden biridir.

Kütahya'da Çinili Cami'nin Geleceği: Gelecek Nesillere Aktarabilmek İçin Ne Yapılmalı?

Türbeler:

Karagöz Paşa Türbesi:1511 yılında şehit düşen Karagöz Ahmet Paşa'nın türbesi, Ahırardı mezarlığındadır. 

Kütahya'da Çinili Cami'nin Geleceği: Gelecek Nesillere Aktarabilmek İçin Ne Yapılmalı?


Fatma Ana Türbesi:Yeni mahallede bulunan Fatma Ana Türbesi'nin yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 


Ahi Evren Türbe Zaviyesi:14. yüzyıla tarihlenen Ahi Evren Türbe Zaviyesi'nde kime ait olduğu bilinmeyen dört lahit ve bir zikir yeri bulunmaktadır. 


Diğer Tarihi Eserler:

Hezar Dinari Mescidi:13. yüzyılda Hezar Dinari tarafından yaptırılan Hezar Dinari Mescidi, Kütahya'nın en eski camilerinden biridir.


Rüstem Paşa Medresesi:1550 yılında Rüstem Paşa tarafından yaptırılan Rüstem Paşa Medresesi'nden günümüze sadece giriş kısmı kalmıştır.


Balıklı Tekke:14. yüzyılın sonlarında veya 15. yüzyılın başlarında yapılan Balıklı Tekke, günümüzde restore edilmektedir. 

Kütahya'da Çinili Cami'nin Geleceği: Gelecek Nesillere Aktarabilmek İçin Ne Yapılmalı?


Mevlevihane Dönenler Camii:13. yüzyılda Hezar Dinari Mescidi'nin etrafına inşa edilen Mevlevihane Dönenler Camii, Kütahya'nın en önemli tarihi eserlerinden biridir. 

Kütahya'da Çinili Cami'nin Geleceği: Gelecek Nesillere Aktarabilmek İçin Ne Yapılmalı?


Bu listede yer alan tarihi eserler Kütahya'dakilerin sadece bir kısmıdır.

Kaynak: haber merkezi

15 May 2024 - 23:55 - Yaşam


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Dumlupınar Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Dumlupınar Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Dumlupınar Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Dumlupınar Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.