KütahyaManşet

Gölge İş Sağlığı Uzmanları yetişiyor

Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nın “Dayanışma ile İş Güvenliği: İSG İçin İşveren, İşçi ve Aileler El Ele Projesi” kapsamında gerçekleşen Gölge İSG uzmanı eğitimlerinin ikinci ayağı Soma’dan sonra Kütahya’da gerçekleştirildi. Açılış konuşması yapan T.Maden-İş Sendikası Başkan Baş Danışmanı, Ertuğrul Bayrak, iş sağlığı güvenliği bilinci oluşturmak için T. Maden-İş Sendikası’nın tüm kaynak ve olanaklarını kullanacaklarını açıkladı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (T.Maden-İş), T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eşgüdümünde, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı kapsamında Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti eş mali desteğiyle “Dayanışma İle İş Güvenliği: İSG İçin İşveren, İşçi ve Aileler El Ele” Projesi yürütüyor. Şubat 2021 itibariyle uygulanmaya başlayan ve Mayıs 2022 sonu itibariyle tamamlanacak olan proje, mevcut durum araştırması, Gölge İSG uzmanı eğitimleri, işçiler ve ailelerine yönelik fotoğraf, öykü-şiir ve resim yarışmaları ile İSG Günleri kutlaması olmak üzere dört ana aşamadan oluşuyor. Bu kapsamda, T.Maden-İş Sendikası’nın temsilciliklerinin bulunduğu 16 ilçeden, Gölge İSG uzmanı olarak yetiştirilmek üzere 175 işçi temsilcisi belirlendi. Belirlenen temsilcilerin ülke çapında beş uygulama merkezinde katılacakları üç günlük Gölge İSG uzmanı eğitimlerinin ilki Soma’da 23 Ağustos tarihinde, İkinci eğitim programı ise bugün Kütahya’da gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasında, T.Maden-İş Sendikası Başkan Baş Danışmanı, Maden Mühendisi  Ertuğrul Bayrak, madencilik sektörü gibi tehlikeli ve yüksek riskli sektörlerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin, kamu kurumları, işveren ve çalışan için ortak sorumluluk olmanın ötesinde aileler ve maden tesislerinin bulunduğu yerleşimlerde ve genel kamu açısından yüksek bilinç gerektirdiği vurgusunu yaptı. Bayrak, bu düşünceyle hazırlanan ve uygulanmaya başlayan proje süresince ve sonrasında bu kapsamda bireysel, kurumsal ve toplumsal gelişmenin gelişmesi için T. Maden-İş Sendikası olarak tüm kaynak ve olanakları değerlendireceklerini belirtti.

HEDEF: RİSKLERİN EN AZA İNDİRİLMESİ

İSG İçin İşveren, İşçi ve Aileler El Ele Projesi’nin amacını anlatan Bayrak, “Projenin genel amacı, her seviyede sendikalaşma, örgütlenmeye dair haklar ve İSG ilişkilerinin gelişmesini desteklemek, işçi ve işverenlerin sendikalaşmasına katkı sağlamak, bireysel ve kurumsal İSG denetim ve yönlendirme kapasitesini güçlendirmek, hedef bölgelerde güvenlik kültürünü oluşturmaktır. Projenin uygulama illeri, Ankara (Nallıhan), Konya (Ilgın), Kütahya (Hisarcık, Tunçbilek), Sivas (Divriği), Amasya (Merzifon), Manisa (Soma), Kahramanmaraş (Afşin, Elbistan), Eskişehir, (Seyitgazİ), Balıkesir, Muğla (Yatağan), Çanakkale, Mardin, Kayseri, Antalya, Isparta’dır. Ancak proje uygulama merkezleri üye sayıları ve konumları göz önünde bulundurularak 5 şube ile sınırlandırılmıştır. Bunlar, Manisa- Soma, Kütahya-Tunçbilek, Kahramanmaraş- Elbistan, Ankara- Nallıhan, Eskişehir –Kırka olarak belirlenmiştir. Proje hedef kitleleri İSG’nin geliştirilmesi ve güvenlik kültürünün işlenmesine yönelik olarak, işçiler ve aileleri başta olmak üzere, işverenler ve yöneticiler, yöre halkı, yerel yönetimler ve yerel basın yayın kuruluşlarını kapsamaktadır. Hedef kitlelerin bahsedilen amaçlar doğrultusunda farkındalık düzeylerini arttırmaya yönelik olarak 4 temel faaliyet kurgulanmıştır. Bu faaliyetler; Mevcut durum analizi ve odak grup görüşmeleri; İSG’nin sendikalaşma ile sosyal diyalog ve sendikal haklar arasındaki ilişkileri her düzeyde geliştirmek, çalışanların ve işverenlerin sendikalaşmasına katkıda bulunmak amacıyla analiz ve çözüm önerileri sunmak üzere uygulanacaktır. . Eğitimler; Beş uygulama merkezinde madencilik sektöründe denetim ve rehberlik ile işçi ve temsilcilere eğitimler düzenlenerek sahada yer alan risklerin en aza indirgenmesi hedeflenerek uygulanacaktır. Yarışmalar; Güvenlik kültürünü hedef bölgelerde oluşturmaya yönelik, anne-baba ve eşler için öykü-şiir, çocuklar için resim, işçiler için ise fotoğraf yarışması düzenlenecektir. İSG günleri; Güvenlik kültürünün yaşam biçimi olarak dönüştürülmesi hedefi dolayısıyla, uygulama merkezlerinde ikişer gün sürecek olan yöre halkı ile beraber işçilerin, sosyal etkinliklerle İSG’yi benimsemesi, çocuklar içinde güvenlik parkuru gibi oyun alanlarıyla bu alana ilgi duymaları hedeflenmiştir” diye konuştu. AHMET DİNÇ

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu