KütahyaSürmanşet

Vergiler sıfırlansın

Kütahya KESK Dönem Sözcüsü Mehmet Haşar, vergilerin sıfırlanması gerektiğini duyurdu. Mehmet Haşar, “Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın! Zorunlu mallarda ve elektrik, su, doğalgaz, iletişim faturalarında dolaylı vergiler sıfırlansın, pandemi süresince fatura borçları hazine tarafından karşılansın, borçlar faizsiz ertelensin” dedi.

Eğitim Sen Şube Sekreteri Kü- tahya Kesk Dönem Sözcüsü Meh- met Haşar, “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü için yan yanayız. Yasaklara rağ- men, baskılara rağmen umudu büyütüyoruz. Her gün 1 Mayıs her yer 1 Mayıs diyoruz. Emekçi- lerin umutlarını ifade edeceğimiz 1 Mayısımız var. Sağlıklı, güven- celi ve insanca yaşama hakkımız için yan yanayız. Umutlarımız büyütmek için bugün Türkiye’nin dört bir yanında mücadelemizle yan yanayız.

EĞİTİM SEN’İN TALEP VE ÖNERİLERİ
Taleplerimizi ve hedeflerimizi 1 Mayıs’ta bir kere daha yan yana haykırıyoruz: Herkese aşı, her- kese gelir desteği sağlansın, acil ve zorunlu işler dışında 4 hafta çarklar durdurulsun! Çalışırken hastalanan emekçiler için COVID-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin! Kod 29 ve ücretsiz izin zulmüne son verilsin! İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları patronlara değil işçilere ve işsizlere destek için kullanılsın! Asgari ücret üzerin- deki tüm vergi ve kesintiler sıfır- lansın! İşsizliğe karşı kamu istihdamı artırılsın, hukuksuz bi- çimde işten çıkarılan kamu emekçileri işlerine iade edilsin, çalışma süreleri azaltılsın. Be- tona, savaşa, silahlanmaya, ser- mayeye değil aşıya ve sosyal desteklere ayrılsın. Az kazanan- dan az, çok kazanandan çok vergi alınsın! Zorunlu mallarda ve elektrik, su, doğalgaz, iletişim faturalarında dolaylı vergiler sıfır- lansın, pandemi süresince fatura borçları hazine tarafından karşı- lansın, borçlar faizsiz ertelensin.
“ÖRGÜTLENME ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKSIN”
Örgütlenme, özgür toplu söz- leşme ve grev hakkı önündeki tüm engeller kaldırılsın! İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa etkin şekilde uygulansın, Ulus- lararası Çalışma Örgütü’nün İş- yerinde Şiddete Karşı 190 sayılı sözleşmesi onaylansın!2020 1 Mayıs’ında ifade ettiğimiz gerçek, 2021’de çok daha net bir biçimde ortadadır. Bu düzen yaşamı ve gezegeni tehdit eden büyük bir felakete dönüşmüştür. Felakete dönen bu düzen, baskılarla, yasaklarla, ya- lanlarla, sansürle, kışkırtılan ırk- çılık ve ayrımcılıkla, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle, kısacası zu- lümle ayakta tutulmak istenmek- tedir. Bu felakete son vermek, insanlık için yeni bir başlangıç yapmak, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, demokrasinin egemen olduğu, kardeşçe, barış içerisinde yaşa- yacağımız yeni bir toplumsal düzen kurmak ellerimizdedir”.
YASEMİN DAĞ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu