Manşet

Çinigaz’dan eleştirilere cevap

Çinigaz vatandaşlardan gelen ek fatura eleştirilerine basın duyurusuyla cevap verdi. Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı ve Adil Fatura konularında açıklama yapan Çinigaz, ek faturanın kanun kapsamında ve yasal olduğunu bildirdi. Yeni kampanya başlatan Çinigaz ücret almadan kartlı sayaçlardan faturalı sayaca geçme imkânı getirdi.

ÇİNİGAZ Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, TÜSOYAD ve sosyal medyadan gelen eleştirilere karşı sessizliğini bozdu.  ÇİNİGAZ Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin basın duyurusu şu şekilde; “Doğal gaz dağıtımı ve satışı ile ilgili tüm faaliyetler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından uygulamaya konulan Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Kurul Kararları çerçevesinde yapılmaktadır. Abonelerimizin Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı ve Adil Fatura konularında şirketimize ulaşan soruları nedeniyle, bu konulara ait mevzuat hakkında açıklama yapılması zarureti hasıl olmuştur. Ayrıca, abonelerimizin ilgileneceğini düşündüğümüz bir de kampanya haberimiz vardır.

HANGİ DURUMLARDA MÜŞTERİNİN DOĞAL GAZI KESİLİR?

Usulsüz doğal gaz kullanımları, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin aşağıda belirtilen 53. Maddesi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Madde 53- Müşterinin; a) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın doğal gaz kullanması, b) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğal gaz bağlantısı yapması, c) Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adresteki müşteri adına doğal gaz kullanması, d) İç tesisatta onaysız tadilat yaparak doğal gaz kullanması, hallerinde dağıtım şirketi tarafından usulsüz doğal gaz kullanım işlemi yapılır ve müşterinin doğal gazı kesilir.  Ancak, birinci fıkranın (c) bendindeki hallerde, usulsüz doğal gaz kullanımı tespitinden önce dağıtım şirketine başvuruda bulunulmuş olması ve bunun Belgelenmesi durumunda, usulsüz doğal gaz kullanımına ilişkin yaptırım hükümleri uygulanmaz.

 

FATURALI VE KARTLI SAYAÇLAR EŞİT FATURALANDIRILIYOR

Usulsüz doğal gaz kullanımının tespiti halinde dağıtım Şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve gerekli müdahale yapılır. Doğal gazın kesilmesine neden olan usulsüzlüğün ortadan kalkması halinde, dağıtım şirketi tarafından bu Yönetmeliğin 45 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. Adil Fatura Uygulaması Adil fatura işlemleri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 29.07.2018 tarihinde 30493 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe koyulan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 40. maddesi ve bu maddeye dayanılarak, şirketimiz için alınan 27.09.2018 tarih ve 8083-5 sayılı Kurul Kararı’nda detaylandırılan prosedür doğrultusunda gerçekleşmektedir. Adil fatura uygulaması, sadece Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği 29.07.2018 tarihinden sonra yapılan doğal gaz alımlarını kapsamaktadır. Her ay tüm sayaçlar okunarak elektronik kartlı sayaç aboneleri ile mekanik sayaç abonelerinin tüketimleri, aynı doğal gaz birim fiyat yöntemi ile faturalandırılmaktadır. Dönem içerisinde doğal gaz fiyatında oluşabilecek değişikliklerin (birim fiyat değişimi, K faktörü etkisi ve üst ısıl değer etkisi kaynaklı) her iki abone grubuna da aynı şekilde yansıtılması sağlanmaktadır.

 

8083-5 SAYILI KURUL KARARI ÇERÇEVESİNDE EK FATURA ÇIKIYOR

Bu kapsamda, elektronik kartlı sayaç aboneleri için ilgili dönemde tüketilen doğal gaz miklarına ilişkin 8083-5 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde ilk giren ilk çıkar stok değerleme yöntemi esas alınarak tüketilen doğal gaza karşılık olarak abone tarafından daha önce ödenmiş olan TL tular ile kullanılan dönemde söz konusu tüketilen gaz için hesaplanan TL tutar karşılaştırılarak fark hesaplaması yapılmaktadır. Bu çerçevede, elektronik kartlı sayaç kullanmakta olan abonelere, Mali Mevzuat doğrultusunda e-arşiv fatura edilmekte, adrese de Fatura Bilgi Fişi bırakılmaktadır. Fatura Bilgi Fişi’nde son ödeme tarihi yer almamakta, müşteri tercihine göre ödeme alınmaktadır.  Ayrıca, bakiye ödemeler, karta TL gaz yüklemesi esnasında, mevzuat doğrultusunda tahsil edilmektedir. Türk Lirası Düzeltme uygulaması neticesinde, ilave borç çıkan tüketicilerin doğal gaz alımı için vermiş oldukları bedelin 9 50 (yüzde elli)’sinden az olmamak kaydı ile yeni doğal gaz satışı yapılmaktadır.

ÇİNİGAZ’IN SAYAÇ KAMPANYASI

Bu kampanya, elektronik sayaç kullanmakta olan abonelerimize, mekanik (faturalı) sayaca geçme imkanı getirmektedir. Bu değişim kampanyasından yararlanmak isteyenlerden; Sayaç bedeli alınmamaktadır, değişim, sökme-takma gibi bedeller alınmamaktadır, Ekim ayı sonuna kadar geçerli olmak üzere, güvence bedeli 5 taksit olmaktadır”. AHMET DİNÇ

 

 

 

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu