Manşet

Görev belgesi başvuruları başladı

İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali ÇELİK başkanlığında toplandı

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 03/05/2021 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali ÇELİK başkanlığında toplanmıştır.

​İçerisinde bulunduğumuz yeni kontrollü normalleşme sürecinintemel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmekte ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirlenerek vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır.

​27.04.2021 tarih ve 2021/23 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında muafiyet getirilen işkolları ve görevliler belirtilmiştir.

​29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunmasıdurumunda; ilgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenebilmektedir.

​1) Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda İçişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan ​çalışma izni görev belgesi formunun manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilmesine,

​Muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek çalışma izni görev belgesi formunun 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar geçerli olmasına,

​2) e-başvuru sistemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;

​İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan,

​Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan,

​Sorumlu olacaktır.

​3) Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin düzenlenen görev belgesini yanındabulundurmasına ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz etmesine,

​4) e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanmasına,

​5) Tam kapanma sürecinde esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesine ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilmesine,

​6) Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan İçişleri Bakanlığı sitesinde örneği verilen“Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenmesine ve bu kapsamdaki kamu personelinin, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olmasına,

​7) Kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e-başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgelerinin rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgelerinin ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulmasına, bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemler gerçekleştirilmesine,

​8) Sigorta acentaları tam kapanma döneminde 27.04.2021 tarih ve 2021-23 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereği sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup faaliyetlerine ara vermeleri gerekmektedir.

​Tam kapanma dönemi içerisinde sigorta eksperleri sadece bir kaza durumunda ilgili ana sigorta şirketince görev belgesi düzenlenmesine ve hasar güzergahı/zamanı ile sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmasına, bu kapsamda hasarla ilgili olarak sokağa çıkacak olan sigorta eksperlerinin, denetimlerde ana sigorta şirketlerince düzenlenen görevlendirme belgesi ve kurumsal kimlik kartını ibraz etmelerine,

​Ana sigorta şirketleri tarafından bu kapsamda düzenlenen görevlendirme belgelerinin bir örneğinin eş zamanlı olarak ilde Valilik ilçelerde Kaymakamlıklar vasıtasıyla ilgili kolluk birimlerine gönderilmesine,

​9) Tarımsal araçların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmamaktadır.

​Ancak üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından bu işyerleri ile başta İl Sağlık Müdürlüğü araçları (ambulans, filyasyon, aşı vs.) olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçların arızalarının giderilmesi amacıyla kısa süreli, kolluğun bilgisi dahilinde geçici olarak açılabilmesine, çağrı üzerine ve sadece bahse konu arızanın giderilmesine yönelik hizmet sunabilmelerine,

​Bu hizmeti sunmak amacıyla işyerlerine gelmek durumunda olan görevli kişilerin, sadece bu faaliyetlerle sınırlı olmak ve güzergah/zamanla uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından geçici olarak muaf olmalarına,

​10) Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri ile ilgili olarak;

– Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,

– TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,

– Maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,

– Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak,

kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişlerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

​İlgili bankalarda yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına,

​11) Tam kapanma dönemi içerisinde 5-10 mayıs tarihleri arasında yapılacak olan gerek engelli ve yaşlı aylıkları gerekse sosyal destek ödemelerinin salgınla mücadele koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

​5-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri kapsamında; PTT kartına ya da İban numarasına gönderilecek olanların haricindeki hak sahipleriödemelerinin; ilde Valilik ilçelerde Kaymakamlıklarkoordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim şeklinde yapılmasına,

​12) Tam kapanma dönemi içerisinde güzergahla ve çocuk bakım hizmetiyle sınırlı olmak, ilgili personelin çalıştığı sağlık birimi tarafından düzenlenen bakıcı belgesini ibraz etmek kaydıyla sağlık çalışanlarına hizmet veren bakıcıların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına,

​Alınan kararlara uymayan vatandaşlara / iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

​Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu