“Sözlerimizin arkasındayız”

Zafer Partisi, Kazım Uysal’ın karşı açıklamasına cevap verdi. İl Başkanı Sedat Gündüz,“Hiç kimsenin, Zafer Partisi Kütahya İl Teşkilatımızı iftira ile “yalancı” durumuna düşürmesini kabul edemeyiz. Sayın Rektöre kendi üslubu ile cevap vermeyi, aldığımız terbiye gereği ve Türk milleti adına konuştuğumuz için uygun bulmuyoruz” dedi.

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Zafer Partisi Kütahya İl Başkanı Sedat Gündüz’ün yazılı basın açıklaması şu şekilde; “15.06.2022 tarihinde basına verdiğimiz röportajda, Dumlupınar Üniversitesinde okuyan yabancı öğrencilere burs verilmesini eleştirmiştik. Üniversite Rektörü Kazım Uysal bu eleştirimize uygunsuz bir üslup ile cevap vermiş, bizleri “üniversitemizi günlük siyasetlerine alet etmeye çalışan şahıslar” olarak nitelendirmiş, konuyu araştırmadan açıklama yapmakla suçlamış ve açıklamalarımıza itibar edilmemesini istemiştir. Hiç kimsenin, Zafer Partisi Kütahya İl Teşkilatımızı iftira ile “yalancı” durumuna düşürmesini kabul edemeyiz. Sayın Rektöre kendi üslubu ile cevap vermeyi, aldığımız terbiye gereği ve Türk milleti adına konuştuğumuz için uygun bulmuyoruz.

“TEPKİLER ÜZERİNE REKTÖRLÜĞÜN BU AÇIKLAMAYI YALANLAMASI MANİDARDIR”

Fakat söylediklerimizin arkasındayız, kaynağımız DPÜ Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Bülent Cırık’tır. Doç. Dr. Bülent Cırık DPÜ’nün YÖS sınavı yapmak için görevlendirdiği, bu sınavı yapmak için Sudan’a gönderilen, ve Sudan’da sınav esnasında Anadolu Ajansına video röportaj veren kişidir. Üniversitenin resmi olarak YÖS sınavı yapması için görevlendirdiği öğretim üyesinin açıklamasında doğruyu söyleyip söylemediğini araştırmak bizim görevimiz midir? Kaldı ki, bu açıklamalar Anadolu Ajansına 3 hafta önce yapılmış, ulusal ve yerel basın organlarınca ve sosyal medyada çokça gündeme getirilmiş, fakat Rektörlük tarafından yalanlanmamıştır. Konunun Zafer Partisi tarafından gündeme getirilmesinden sonra gelen tepkiler üzerine Rektörlüğün bu açıklamayı yalanlaması manidardır. Bu konuyu, Üniversite Rektörlüğü, kanıtlar ve yazılı belgeler ile kamuoyuna açıklama yapmadığı takdirde, Türk milleti adına gündemde tutmaya devam edeceğiz.

“KAYNAĞIMIZ DPÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOÇ. DR. BÜLENT CIRIK’TIR”

Doç. Dr. Bülent Cırık’ın söylediklerini kelimesi kelimesine açıklıyoruz.  “Afrika şartlarında Türkiye’de okumak isteyen fakat imkanı el vermeyen çok sayıda öğrenci var. Biz, farklı STK’lar, belediye, valilikle işbirliği içerisinde farklı bir proje geliştirdik. Bu projemiz nedir; bu YÖS sınavında 75 üstü alan öğrencilerimizin konaklama, iaşe, yeme-içme ve üniversiteden yurduna ulaşım masraflarının tamamı karşılanıyor.  Yani öğrenci Türkiye’de üniversiteye yerleştiği zaman kendi harcını bir kereye mahsus olmak üzere ödediği zaman, ondan sonra 4 yıl boyunca burada bütün masrafları karşılanmış olacak. 75 üstü alanlara yapıyoruz bu işi ki yani gerçekten çalışan, belli yetenekli öğrencileri hedef kitlemize aldık. Bu arada 65 ve 75 arasında alan öğrencilerin de bu iaşe bedellerinin %50’si karşılanıyor. 65 altında alanları da üniversiteye yerleştiriyoruz fakat herhangi bir burs imkanı sağlamıyoruz. 100 üstünden 75 alanlara %100, 65 ve 75 arası alanlara %50 burs veriliyor. 40 üstü alanlara üniversiteye yerleşmede tercih hakkı, bölüm seçme hakkı veriyoruz. 40 puan altı alanları da üniversiteye yerleştiriyoruz ama bölüm seçme şansı olmuyor. Bu sınava bu kadar yüksek katılımcı sağlanması da bu burstan faydalanmak isteyen çok sayıda öğrenci var. Bu tip uygulamaları yavaş yavaş farklı ülkelerde yaymak istiyoruz.”

“ANADOLU AJANSI VİDEOYU KALDIRSADA BİZDE MEVCUT”

Burada dün gece beni arayarak konu hakkında bilgi veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık’ın aktardıklarını iletmek istiyorum. Kendisine, bana anlattıklarına, basın açıklamamızda yer vereceğimi ilettim. Prof. Dr. Şahmurat Arık, Bülent Cırık’ın üniversiteyi temsil etmediğini, söylediklerinin aslının olmadığını, üniversitede karşılığının olmadığını, bu nedenle kendisi hakkında soruşturma açıldığını iletti. Ayrıca, yabancı öğrencilerden alınan harçların Doç. Dr. Bülent Cırık’ın ifade ettiği gibi bir defaya mahsus olmadığını, her yıl alındığını, alınan bu harçların DPÜ döner sermayesi ile ilgisi olmadığını ve YÖK tarafından alındığını ifade etti. Doç. Dr. Bülent Cırık’ın bu video röportajı 22 Mayıs 2022 tarihinden beri dolaşımdaydı, fakat bugün Anadolu Ajansının bu videoyu kaldırdığını öğrendik. Ama video bizde mevcut, bunu basın mensuplarına gönderdik. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Hakkımızda, sadece Rektörün açıklamalarına istinaden haber yapan gazeteci arkadaşlarımızla da, açıklamamızın dayanağını görmek isterlerse videoyu paylaşabiliriz.

“İMKANLARIN ÖNCELİKLE TÜRK GENÇLERİNE SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR”

Rektör Kazım Uysal, bu yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenerek, ülkelerinde gönüllü birer kültür elçisi olduklarından söz ederek, bizim açıklamamızı bağlamından saptırarak konuyu çarpıtmak istemektedir. Bizim açıklamamızın hiçbir yerinde “Türkiye’de yabancı öğrenci olmasın” şeklinde bir ifade yoktur. Yabancıların Türkiye’de eğitim görmesinde, Türkçe öğrenmelerinde hiçbir sakınca yoktur ve hatta kendisinin de ifade ettiği üzere fayda vardır. Ülkemize, şehrimize gelen yabancı öğrencileri suçlamıyor, onları haksız bulmuyor ve burs alıyorlar ise bunun onların kabahati olmadığını özellikle belirtiyoruz. Bizim tepkimizin odak noktası, Türk gençleri çok zor şartlarda üniversite okurken, memleketine gidecek yol parası bulamazken, yabancı öğrencilere burs verenlerdir. Yabancılara sağlanan bu bursun veya imkanların öncelikle Türk gençlerine sağlanması gerekmektedir.

ZAFER PARTİSİ’NİN DPÜ’DEN CEVAP BEKLEDİĞİ SORULARI

Zafer Partisi, bu hassas konuda ne DPÜ ne de Bülent Cırık’ın tarafında yer almaktadır. Amacımız, gerçeklerin kamuoyuna açıklanmasını sağlamaktır. DPÜ Rektörlüğüne ve Bülent Cırık’a halkımız adına şu soruları sormak ve cevap almak istiyoruz: İlgili video 22 Mayıs’ta yayınlandı. Bülent Cırık’ın söyledikleri gerçeğe aykırı ise, bugüne kadar  hakkında soruşturma açılmış mıdır? Açılmışsa hangi sebepten açılmıştır? Açılmamışsa hangi sebeple açılmamıştır.  Bülent Cırık söylediklerinin gerçeğe aykırı olduğunu beyan ediyorsa bu iddiaları neden ortaya atmıştır? Kütahya Valiliği bu iddialarından dolayı kendisi hakkında hukuki süreç başlatacak mıdır? Kütahya Belediyesi bu iddialarından dolayı kendisi hakkında hukuki süreç başlatacak mıdır? Bülent Cırık, Afrika’da, Türkiye’de okumaya imkanı el vermeyen birçok öğrencinin olduğunu, yaptıkları sınava bu kadar çok katılımcı sağlanmasının sebebinin, verilen bu burslar olduğunu söylüyor. Rektör Kazım Uysal ise, bu öğrencilerin çoğunun oranın zengin ailelerinin çocukları olduğunu, bursa ihtiyaçları olmadığını söylüyor. İhtiyaçları olup olmadığını değil, burs alıp almadıklarını, üniversiteden değilse başka bir kurumdan burs alıp almadıklarını açıklar mısınız?   Peki Bülent Cırık’ın söylediği gibi Valilik, Belediye ve ismini vermediği STK’lar bu bursları veriyor mu? Yabancı Öğrenci Sınavı YÖK tarafından yapılmıyor, her üniversite kendi hazırladığı sınavı yapıyor. DPÜ’nde bu sınavları kim, hangi kriterleri göz önünde bulundurarak  hazırlamaktadır? Hangi yeterlilikler ölçülmektedir? Bu sınavları yurtdışında yürütmekle görevlendirilenler kimlerdir, hangi vasıflarına istinaden bu görevler verilmiştir. Bu sınavlar ÖSYM’nin yaptığı veya uluslar arası geçerliliğe sahip sınavlara denk midir? Hacettepe, ODTÜ, ITÜ, Boğaziçi gibi üniversitelerin DPÜ’nün yaptığı YÖS sınavının geçerliliğini kabul etmediği doğru mudur? Doğru ise gerekçesi nedir? Bu sınavların göstermelik ve herhangi bir seçme/değerlendirme niteliği taşımadığı yönündeki yaygın kanı nedeniyle DPÜ’nün itibarının zarar gördüğü bir gerçek iken, özellikle Sudan’da yapılan sınav sorularının kamuoyu ile paylaşılması düşünülmekte midir? Rektörlük 8560 yabancı öğrenci olduğunu söylemektedir, bu sayının toplam öğrenci sayısına oranı nedir? Sığınmacı statüsünde olan öğrenci var mıdır? Sayısı nedir? Bunlara da YÖS sınavı yapılmakta mıdır? Mevcut yabancı öğrenci sayısının ülkelere göre dağılımı nedir? Sınav yapılan ülkelerde DPÜ’nün tanıtımı için ne gibi faaliyetler, kimler tarafından yürütülmektedir?  Tanıtım faaliyetlerinde DPÜ’yü öğrenciler için cazip kılan nedenlerin yer aldığı tanıtım broşürü veya malzemelerinden örnekleri kamuoyu ile paylaşır mısınız? Tanıtım için ne kadar bütçe ayrılmış, anlaşma yapılmış şirketlere ne kadar ödeme yapılmaktadır?             Bu öğrencilerin Türk öğrencilere göre çok yüksek harçlar ödediği belirtilmiştir. Bu muğlak açıklama kanaatimizce yetersizdir. Bu harçları üniversiteler kendileri belirlemektedir. Fakat YÖK kararına göre bu ücretler YÖK’ün hazırladığı cari hizmet maliyet cetvellerindeki tutarlara göre belirlenir. Buna göre YÖK güncel cari hizmet maliyet cetvelinin ve güncel harçların kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir. Mütekabiliyet esası çerçevesinde öğrenim ücreti alınmayan öğrenci sayısı kaçtır? Bu öğrenciler hangi ülkelerdendir? Sığınmacı statüsünde olan öğrencilerin öğrenim ücretleri hangi kurum tarafından karşılanmaktadır?

“ÜCRETLERİN KİM TARAFINDAN TAHSİL EDİLDİĞİ, HANGİ ESASLARA GÖRE KULLANILDIĞINI AÇIKLAYIN”

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık yabancılardan alınan öğrenim ücretlerinin, üniversite tarafından değil YÖK tarafından alındığını belirtmiştir. Bizim edindiğimiz bilgiye göre üniversite tarafından tahsil edilip döner sermayeye aktarılıyor. Bu nedenle, konunun açıklığı kavuşturulması için ücretlerin kim tarafından tahsil edildiği, hangi esaslara göre kullanıldığı konusundaki karar veya yönetmeliği kamuoyu ile paylaşır mısınız? Türkiye ağır bir ekonomik bunalım sürecindeyken, bizler çocuklarımızı okutmakta bu kadar güçlük çekerken, sadece Kütahya’da değil birçok şehrimizde yabancı öğrencilere tanınan çeşitli ayrıcalıklar, Türk milletini derinden yaralamaktadır. Konunun siyaset üstü olduğunu, olması gerektiğini hatırlatıyor, Türk milletini temsil eden Kütahya’daki diğer siyasi partilerin, STK’ların bu duruma sessiz kalmasını üzülerek izliyoruz.  Zafer Partisi, Türk gençliğinin bize verdiği sonsuz destek ile her zaman onların yanında olmaya devam edecek, haklarını koruyacak ve üniversitelerimizi Türk gençlerine yaraşır kurumlar haline getirecektir”.

HABER: AHMET DİNÇ

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
2
vir_sl_
Virüslü
“Sözlerimizin arkasındayız”

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

Dumlupınar Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin