Zafer NEFER
  • 82 Yazı
  • 3 Yorum

GÜMRÜK BİRLİĞİ Mİ, TÜRK BİRLİĞİ Mİ?

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Gümrük İşbirliği Konseyi (Conseil de Cooperatıon Douaniere CCD), 15 Aralık 1950 tarihinde imzalanarak 4 Kasım 1952 tarihinde yürürlüğe girmiş olan “Gümrük İşbirliği Konseyi Sözleşmesi” ile kurulmuş; 17 ülkenin katılımıyla 26 Ocak 1953 tarihinde yapılan ilk toplantıda 26 Ocak günü Dünya Gümrük Günü olarak ilan edilmiş… Türkiyemizin Gümrük İşbirliği Konseyi’ne katılımına dair anlaşma 29.01.1953 tarihli, 8321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş… Ülkemiz, CCD‘in kurucu üyeleri arasında yer almakta… Uluslararası ticaretin geliştirilmesinde ve engellerin kaldırılmasında önemli görevleri yerine getiren Gümrük İşbirliği Konseyinin (Conseil de Cooperatıon Douaniere C.C.D) adı 1 Ekim 1994 tarihinde Dünya Gümrük Örgütü (World Customs Organization WCD) olarak değiştirilmiş…  World Customs Organization – WCD (Dünya Gümrük Örgütü)nün[1], dünya ticaretinin %98’ini elinde bulunduran 183 üyesi mevcut… WCD gümrükle ilgili gelişmeleri sağlamaya ve gümrük suçlarıyla mücadele etmeye çalışmakta… Dünya Gümrük Örgütü tarafından her yıl farklı bir tema belirlenmekte ve bu temaya göre dünyada ve ülkemizde etkinlikler yapılmakta… Dünya Gümrük Örgütü faaliyetlerini Gümrük Tekniği, Nomanklatör[2] ve Eşya Tasnifi, Gümrük Kıymeti Tespit ve Eğitimi gibi üç önemli konuda oluşturduğu Daimi Teknik Komiteler aracılığı ile yürütmekte…

Gümrük Birliği[3], taraf ülkelerin mallarının tek bir gümrük alanı içinde, her nevi tarife ve eşdeğer vergiden muaf biçimde, serbestçe dolaşabilmeleri ve tarafların üçüncü ülkelerden gelen ithalata yönelik olarak da aynı tarife oranlarını ve aynı ticaret politikasını uygulamaları anlamında… Üçüncü ülkelere yönelik olarak aynı ticaret politikaları benimsendiğinden, gümrük birliği, serbest ticaret alanlarından daha ileri bir ticari entegrasyon/bütünleşme-uyum modeli… Gümrük Birliği, Türkiye ile European Union[4] (EU – Avrupa Birliği – AB) arasında yapılmış yeni bir anlaşma değil… 1963 Ankara Anlaşmasıyla başlatılan bütünleşme sürecinin bir aşaması… Türkiye- European Union (EU – Avrupa Birliği – AB) Gümrük Birliği’nin tamamlanmasına giden yolda Türkiyemiz, o dönemdeki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)’e kuruluşundan hemen sonra, Temmuz 1959’da üyelik başvurusunda bulunmuş… Türkiyemizin Topluluğa tam üyeliğini bir nihai hedef olarak ortaya koyan “Ankara Anlaşması”, 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanmış ve 1 Aralık 1964’de yürürlüğe girmiş… Ankara Anlaşmasıyla “hazırlık dönemi”, “geçiş dönemi” ve “son dönem” olmak üzere üç safhada tam üyeliğe geçilmesi öngörülmüş… Geçiş döneminin sonunda, Gümrük Birliğinin tamamlanması hedeflenmiş… Gümrük Birliği anlaşması gereği AB 1971 yılından itibaren Gümrük Birliğinin kapsadığı sanayi mallarındaki vergilerini Türkiyemiz lehine tek taraflı olarak sıfırlamış… Ülkemizin bunu yapması için 1973 yılından itibaren 22 yıllık kademeli bir geçiş süresi kabul edilmiş… Türkiyemiz üzerine düşen indirimleri 1978 yılına kadar gerçekleştirmiş; bu yıldan sonra ekonomik sıkıntıların artmasıyla ülkemiz AET’ye karşı yükümlülüklerinin 5 yıl ertelenmesi talebinde bulunmuş ve bu talep Mayıs 1979’da uygun görülmüş… 1980’lerde ülkemizin dışa açılma ve ithal ikamesi politikalarına yönelmesiyle Gümrük Birliğine bakış açımız değişmiş… Türkiyemiz 14 Nisan 1987 tarihinde Avrupa Topluluğuna üyelik müracaatında bulunmuş ve ertelenmiş olan gümrük vergileri uyum ve indirim takvimini 1988’den itibaren hızlandırılmış biçimde tekrar yürürlüğe koymuş… Gümrük Birliği uyum ve indirim takvimi Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 6 Mart 1995 tarihli toplantısında kabul edilen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca, 1 Ocak 1996 tarihinde tamamlanmış… Mart 2004 ve Ocak 2007 yılındaki AB’nin genişlemesiyle Türkiye’nin Avrupa Birliğine dâhil olan ülkelerle akdettiği serbest ticaret anlaşmaları sonlandırılmış… AB’nin gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere uyguladığı otonom tarife tavizlerini içeren Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ne (GTS) uyum, Gümrük Birliği kapsamındaki ürünler itibariyle 1 Ocak 2008 tarihinde tamamlanmış…

European Union (EU – Avrupa Birliği – AB) tarafından birliğe üye olması hep ötelenen, haksız muamele gören ve oyalanan Türkiyemizin yeri bilimin ve teknolojinin olduğu dünyanın her yeri olmalı… Bunun kalıcı ve tek çözümü “Türk Birliği”nden geçmekte… Türk Birliğinin temeli Turkic Council – TC (Türk Konseyinde)[5] atılmış bulunmakta… Türkiyemizin lokomotif olacağı Türk Devletlerinin birlikteliği… Batı diye diye taklitçilikten öte gidilememiş, batma noktasında çakılı kalınmış… Bu garabetten dönülmeli, “ilim-hikmet-teknoloji-etik” değerlere ve normlara sarılarak yönümüzü rotamızı belirlemeliyiz; kadim medeniyet kodlarımıza dönmeliyiz; çağdaş uygarlık düzeyini aşma gayretlerimizi sürdürmeliyiz… Dünya barışı için tek çözüm bu. Türk Birliği bütün insanlığı sevgiyle kucaklayacak ve bütün devletler iyi ve dost ilişkiler içinde olacak… Bu bir düş: Kızılelma… Kızılelma, Ergenekon Destanında Ergenekon’dan dışarıya çıkma ve kaybedilmiş eski yurdumuzu geri alma ülküsü… Cebeli Tarık’tan Hicaz’a Balkanlardan Asya’ya tüm insanlığın hasretle beklediği ülkü… Malazgirt’ten İstanbul’un Fethine destanların yazıldığı kutlu yürüyüş… Kızılelma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınar… Kızılelma “birlik ve dirlik”dir… Türk Birliği, dili Türkçe olan devletlerin bir arada olmasını, ortak hareket etmesini, ortak siyasi ve ekonomik kararlar almasını ve uygulamasını sağlayacak büyük birlik… Türk Birliği, dünyamızın refahı için de gerekli…

Kendi teknolojisini üreten Türkiyemiz gücünün farkında olduğunda, birlik beraberlik ruhuyla her engeli aşacaktır… Millî menfaatlerimiz söz konusu olduğunda tek yumruk, tek yürek, tek dil olabilirsek, Kızılelma uzakta değil… Selam, sevgi ve saygılarımla.

[1] https://www.mfa.gov.tr/dunya-gumruk-orgutu.tr.mfa

[2] Gümrük Tarife Pozisyonu – (Armonize Sistem Nomanklatörü) Ülkelerin dış ticarete konu ürünler için farklı sınıflandırmalar uygulaması nedeniyle ortaya çıkan uyumsuzlukları gidermek ve gümrük işlemlerinde yeknesaklığı sağlamak üzere Dünya Gümrük Örgütü tarafından Armonize Sistem Nomanklatörü (AS – gümrük tarife istatistik cetvelinin ilk 6 hanesi için kullanılan adlandırma) oluşturulmuştur.

[3] https://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-gumruk-birligi.tr.mfa

[4] https://europa.eu/european-union/index_en

[5] https://www.turkkon.org/tr

Zafer NEFER, 29.10.2021 22.42, Kütahya

 

GÜMRÜK BİRLİĞİ Mİ, TÜRK BİRLİĞİ Mİ?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

Dumlupınar Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin